Ministrijas jaunumi Covid-19 Literatūra
Grāmatas

Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogramma “KultūrELPA” atbalsta nosacījumiem, 17.03.2021. plkst.15.00 bija redzams pirmais seminārs par Literatūras nozari, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF padomes un Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valts Ernštreits. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

Mērķprogramma "KultūrELPA" Literatūras nozarē - prezentācija