Ministrijas jaunumi
Kultūras ministre Agnese Lāce, foto: Valsts kanceleja
Kultūras ministre Agnese Lāce, foto: Valsts kanceleja.

Ceturtdien, 20. jūnijā, Saeima kultūras ministres amatā apstiprinājusi līdzšinējo Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci.

“Ministres amatā esmu noteikusi skaidras prioritātes – kultūras darbinieku sociālā aizsardzība un labklājība, latviešu valodas stiprināšana un sabiedrības saliedētība. Laikā, kad norit sarunas par nākamā gada budžetu vēlos uzsvērt, ka investīcijas kultūrā ir tajā skaitā arī investīcijas Latvijas drošībā,” norāda kultūras ministre Agnese Lāce.

Viņa arī skaidri definējusi tuvāko 100 dienu laikā veicamos darbus. “Vienlaikus sarunām par 2025. gada budžetu,  valdībā ir jāapstiprina ziņojums par māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma sistēmu. Tāpat valdībā plānojam prezentēt priekšlikumu par Laikmetīgā mākslas muzeja institucionālo modeli. Būtiski jautājumi risināmi arī kultūras infrastruktūras jomā, kur jānoslēdz līgums par Rīgas Filharmonijas projektēšanu, kā arī jārod juridisks risinājums, lai Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija Stūra mājā atrastos arī pēc 2050. gada. Ļoti svarīgs darbs paveicams arī mediju politikas jomā. Ir jāapstiprina Mediju politikas pamatnostādnes 2024. – 2027. gadam un jāizstrādā rīcības plāns tajās izvirzīto mērķu sasniegšanai.”

Ministre šonedēļ arī aktīvi tikusies ar kultūras nozares pārstāvjiem, uzklausot gan redzējumu par nozari, tajā risināmajiem jautājumiem un ieskicējot savas prioritātes. Tikšanās ar nozares pārstāvjiem turpināsies arī nākamajās nedēļās.

Agnese Lāce ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī maģistra grādu socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās Deusto un Osnabrikas universitātē Amsterdamā.

Pēc maģistra grāda socioloģijā iegūšanas viņa strādājusi domnīcā PROVIDUS, Sabiedrības integrācijas fondā (SIF), kā arī starptautiskajās organizācijās un koordinējusi bēgļu no Ukrainas uzņemšanu Latvijā. Kopš 2023.gada septembra viņa bija Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre.

 

 

Papildu informācija:
Rita Plūme
Kultūras ministres 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Rita.Plume@km.gov.lv
+371 26120609