Arhitektūra Mūzika Ministrijas jaunumi
Kultūras ministrs aicina Latvijas arhitektu savienību uzņemties līderību un paust vienotu viedokli

Kultūras ministrija (KM) secīgi ir veikusi un turpina veikt visas arhitektūras nozares ekspertu, t.sk. KM koncertzāles darba grupas ieteiktās ēkas un vietas Elizabetes ielā 2 (saskaņā ar 2020. gada 16. jūnija MK rīkojumu) izpētes vai analīzes – dendroloģisko, tehnisko, arhitektoniski māksliniecisko u.c. Vietas telpiskās kapacitātes pārbaudei starp pilsētas kanālu, Kronvalda bulvāri un Elizabetes ielu, KM un VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību (LAS) un Latvijas arhitektūras skolām organizēja Baltijas Arhitektūras skolu studentu un profesūras forumu – plenēru. Tomēr ir vērojama aizvien pieaugoša polarizācija un šķelšanās arhitektu vidū par koncertzāles atrašanās vietu. Lai to novērstu, KM ir nosūtījusi vēstuli ar aicinājumu Latvijas Arhitektu savienībai uzņemties vadību arhitektu kopienā un nākt klajā ar vienotu viedokli par Nacionālās akustiskās koncertzāles atrašanās vietu Rīgā.

“Covid 19 pandēmijas laikā mums kā valstij un sabiedrībai būtiskākais ir spēja būt vienotiem, lai pēc iespējas ātrāk pārvarētu krīzi. Un ir īstais laiks nonākt pie diskusijās balstītiem lēmumiem, kas neveicina polarizāciju un šķelšanos, kā arī pārvarēt nesaskaņas koncertzāles jautājumā: nav grūti nepamanīt, ka nacionālās koncertzāles Rīgā celtniecības idejas attīstības process nav konsolidējis Latvijas arhitektu kopienu kopīga mērķa sasniegšanai un pragmatiskai sadarbībai ar valsts un pašvaldības institūcijām. Tieši otrādi – rodas iespaids, ka arhitektu sabiedrība ir dalīta savos uzskatos gan par vietas izvēli iespējamai koncertzāles būvniecībai, gan par procesa virzību. To, manuprāt, apliecina arhitektu reakcija uz atkārtotu mēģinājumu īstenot plaša starptautiska konkursa rezultātā iegūtu projektu uz pašvaldībai piederošas zemes AB Dambī, gan uz esošās valdības lēmumu par iespējām būvēt koncertzāli uz valstij piederošas zemes kompleksā ar eksistējošu mūzikas izglītības iestādi un divu dažādu periodu valstij piederošu ēku nākotnes publisku izmantošanu Elizabetes ielas areālā. Šajos vairāku gadu desmitu ilgušajos procesos un viedokļu sadursmēs lielākie zaudētāji ir sabiedrība kopumā un Latvijas mūzikas joma, tomēr vēsturiski un arī šodien izšķirošā loma konkrētu vietu noliegumā vai atzīšanā ir arhitektiem. Tāpēc pirms starptautiskā arhitektūras konkursa izsludināšanas Kultūras ministrija ir gatava izsvērt LAS izvēlēto novietnes piedāvājumu kā iespējamu alternatīvu Elizabetes ielai 2, to plaši apspriest gan ar sabiedrību, gan valdības izveidotajā Koncertzāles attīstības komitejā,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

KM aicina LAS līdz 2021. gada 1. martam piedāvāt novietni, ņemot vērā šādus pamatkritērijus, kas ir salīdzināmi vai labāki par areālu Elizabetes ielā 2: novietnei jābūt ar ērtu gājēju un sabiedriskā transporta pieejamības potenciālu, vietai jābūt pietiekamai koncertzāles telpu programmas un kvalitatīva arhitektūras risinājuma īstenošanai; apkārtnei vēlams kultūras konteksts un mūzikas institūciju sadarbības iespējas; alternatīvā koncertzāles novietne nedrīkst ietvert juridiski neskaidrus, valstij ilgtermiņā neizdevīgus vai privātām interesēm pakārtotus risinājumus; jaunam alternatīvam novietojuma piedāvājumam jābūt tādam, kas atvieglo būvniecību atbilstoši ilgtspējīgām stratēģijām, t.sk. samazina nepieciešamo būvmateriālu apjomu, enerģijas patēriņu un pelēko enerģiju, kā arī no novietojuma atkarīgo mobilitātes iespēju radītos izmešus.

Aicinājums LAS izteikts, ņemot vērā KM un organizācijas ilgstošo rezultatīvo sadarbību, deleģējot tai atsevišķas valsts funkcijas un sadarbībā realizējot Venēcijas arhitektūras biennāles procesu un ikgadējo Latvijas labāko objektu starptautisku izvērtējumu, kā arī piešķirot atbilstošu finansējumu. KM un LAS ir partneri arī Arhitektūras likuma virzības procesā un darbā pie jaunās arhitektūras stratēģijas dokumenta. KM aicina LAS izmantot arī līdzšinējos, kā arī šobrīd procesā esošo pētījumus un to rezultātus, kā arī, piesaistot savus resursus, zināšanas un kompetences.

16. decembrī notiks koncertzāles darba grupas kārtējā sēde, kurā tiks prezentēti aktuālo izpēšu rezultāti par novietni Elizabetes ielā 2 – dendroloģiskā izpēte un padziļinātā ēkas pamatu un pāļu tehniskā izpēte, ko realizēja “Valsts Nekustamie īpašumi”.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv