Kultūras ministrs ar Ministru kabineta un Kultūras ministrijas Atzinības rakstu saņēmējiem
Foto: Oskars Artūrs Upenieks / Kultūras ministrija

Šodien, 3. maijā, Kultūras ministrijā (KM) tika godinātas izcilas kultūras personības – kultūras ministrs Nauris Puntulis Ministru kabineta Atzinības rakstus un KM Atzinības rakstus par mūža ieguldījumu vai nozīmīgu devumu pasniedza 6 ilggadējiem nozares darbiniekiem.

Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu augstākajā kultūrizglītībā un Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā tika pasniegts Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta vadītājai Andai Laķei.

Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā kultūras ministrs pasniedza tautas lietišķās mākslas meistarei Ausmai Spalviņai.

Par ieguldījumu ārvalstu literatūras tulkošanā un ukraiņu autoru darbu atpazīstamības veicināšanā Latvijā, bagātinot Latvijas kultūrtelpu, Ministru kabineta Atzinības rakstu kultūras ministrs ar īpašu pateicību pasniedza tulkotājai Mārai Poļakovai.

Par ieguldījumu Grobiņas arheoloģiskā ansambļa izpētē, popularizēšanā un kultūras vērtību saglabāšanā augstais apbalvojums tika pasniegts Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Priedolam.

Tāpat divi KM augstākie apbalvojumi tika pasniegti “Latvijas Koncertu” aizkadra cilvēkiem, kuru darbam ir neatsverama un dažbrīd pat izšķiroša nozīme, bet sejās šos cilvēkus redzējis ir vien retais - „Latvijas Koncerti” Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai/ finanšu direktorei Zandai Strumpei tika pasniegts Atzinības raksts, savukārt ar Kultūras ministrijas Pateicības rakstu tika apbalvota „Latvijas Koncerti” Finanšu un grāmatvedības daļas finanšu speciāliste Līga Ancene.

Svinīgo pasākumu KM Lielajā zālē ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja Emīla Dārziņa mūzikas skolas 2. kursa audzēknis Jānis Rinkulis un koncertmeistare Iveta Pinkule.

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv