Ministrijas jaunumi Covid-19
Naudas zīmes

Kultūras ministrija (KM) saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu valsts atbalsta sniegšanai Covid-19 ietekmēto kultūras norišu organizētāju atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” ietvaros. Līdz ar to iespējams uzsākt pieteikumu pieņemšanu VKKF mērķprogrammas 4.kārtā.

Pieteikumus atbalstam kultūras pasākumu rīkotāji aicināti iesniegt VKKF līdz š.g. 14. oktobra plkst. 12:00 elektroniska dokumenta formātā, sūtot uz e-pastu kkf@kkf.lv (ar norādi: Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija)

Programmas mērķis ir atbalstīt kultūras pasākumu rīkotājus, kuri Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu dēļ līdz š.g. 1. jūlijam bijuši spiesti atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus un kuri veikuši atmaksu skatītajiem par nesaņemto pakalpojumu, jo epidemioloģiskās drošības prasības liegušas tiem pasākumu apmeklēt sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta trūkuma dēļ vai arī tādēļ, ka skatītāja veiktā Covid-19 testa rezultāts izrādījies pozitīvs.

Mērķprogrammas nolikums

Atbalstam var pieteikties Latvijā reģistrētas juridiskās personas – komersanti, tai skaitā valsts un pašvaldību dibinātas kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nav lielāks par 1 000 eiro (izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums).

Mērķprogrammas ietvaros kultūras pasākumu rīkotājiem no valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēta skatītājiem atmaksātā biļešu nauda 80% apmērā; vienam uzņēmumam piešķiramā granta apmērs nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

VKKF mērķprogrammas ietvaros līdz šā gada beigām atbalstu paredzējusi sniegt vēl divās kārtās:

  1. no 6. oktobra līdz 14. oktobra plkst. 12:00;
  2. no 24. novembra līdz 3. decembra plkst. 12:00.

Kā KM informējusi jau iepriekš, atbalsts Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem VKKF mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” ietvaros būs pieejams līdz š.g. 31. decembrim, un tā īstenošanai rezervēts finansējums, kas nepārsniedz 2 132 861 eiro. Finansējums tiek piešķirts pēc katrai mērķprogrammas kārtai iesniegto pieteikumu izvērtēšanas VKKF. Pirmajās trīs mērķprogrammas kārtās šajā gadā kultūras pasākumu rīkotājiem jau atmaksāti 1 673 971,54 eiro.

Saeima 23. septembrī apstiprinājusi KM virzītos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot tiesības skatītājiem atgūt līdz š.g. 15. jūnijam iegādāto kultūras un izklaides norišu biļešu naudu, ja epidemioloģiskās drošības prasības liedz tiem pasākumu apmeklēt tādēļ, ka personai nav sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta. Saeima pagarināja termiņu, līdz kuram skatītāji var pieteikt iegādāto pasākumu biļešu atmaksu, pārceļot to no 31. augusta uz 31. oktobri.

Tāpat ikvienai personai, kura kultūras pasākumu nevarēs apmeklēt pozitīva Covid-19 testa rezultāta dēļ, līdz š.g. 31. decembrim ir tiesības atgriezt biļeti un atgūt par to samaksāto naudu.

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa     
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
29144379
Jana@kkf.lv

Lita Kokale,
KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv