Ministrijas jaunumi Filmas REACT-EU ERAF
Klapīte

Valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas 1. februāra sēdē lēma par 5,1 miljona eiro REACT–EU finansējuma un 0,9 miljonu eiro valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu Latvijas filmu industrijai, lai nozarē strādājošie vieglāk varētu pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītās negatīvās sekas. Par iegūtajiem 6 miljoniem eiro būs iespējams uzņemt 6 – 8 jaunas Latvijas pilnmetrāžas filmas un seriālus.

KM piesaistītais finansējums ļaus izveidot kvalitatīvas, mākslinieciski augstvērtīgas Latvijas pilnmetrāžas filmas, kā arī oriģinālseriālus (daudzsēriju filmas), ražošanas procesā saglabājot darbavietas nozarē strādājošajiem. Uzņemtie jaunie kino darbi veicinās plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību pašmāju auditorijā.

“Latvijas valsts simtgades programmā būtiska loma tika atvēlēta arī nacionālā kino tapšanai. Lai noturētu simtgades laikā sasniegto līmeni nozares attīstībā, turpmākajos gados bija svarīgi rast iespējas papildu finansējuma piesaistē: Covid laikā kinonozarei tika piešķirts papildfinansējums un darbība neapstājās, tieši otrādi - tapa un top daudzas jaunas filmas, tā veicinot gan nodarbinātību, gan profesionālo prasmju mērķtiecīgu pielietošanu. Ar šīsdienas valdības lēmumu nozarei būs iespēja divu gadu laikā radīt 6 līdz 8 filmas ar sešu miljonu eiro finansējumu, ko Kultūras ministrija piesaistījusi no React-EU resursa," akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Lai programmu* ieviestu Nacionālais kino centrs īstenos projektu atlasi - izveidos ekspertu padomi un atlasīs projekta sadarbības partnerus - filmu producentus (ražotājus), kuri projekta ietvaros varēs veikt 6 - 8 filmu un seriālu ražošanu. NKC ekspertu padome veiks projektu mākslinieciskās un profesionālās kvalitātes vērtējumu; projektu atlases un ieviešanas uzraudzību veiks Finanšu ministrijas padotības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Nacionālais kino centrs projektu pieteikšanu plāno izsludināt līdz š.g. 7. februārim. Jaunos seriālus un filmas būs jāuzņem līdz 2023. gada beigām.

Ekspertu padome projektus vērtēs atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem.”

Tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtējā situācija un ar tās izplatības ierobežošanu saistītie pasākumi Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, ir būtiski ietekmējuši kultūras un radošās nozares, kur strādājošo radošo personu un organizāciju darbība tikusi pilnībā apturēta, Latvijai pieejams REACT-EU finansējums, kura ietvaros paredzēts sniegt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm krīzes seku pārvarēšanai gan tās laikā, gan arī pēc tās.

Atbalsts tiks īstenots 3 šādos virzienos:

  1. Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām;
  2. Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā;
  3. Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi.

Atbalsta nosacījumus katram no virzieniem paredzēts izstrādāt atsevišķu Ministru kabineta noteikumu veidā.

 

* - Ministru kabineta noteikumi par REACT-EU kino jomas atbalsta programmu - "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi."

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv