Deja Kultūrizglītība Teātris
Kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji

No marta līdz jūnijam Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicinās skolēnus uz tiešsaistes sarunām ar LKA bakalaura programmu un apakšprogrammu vadītājiem. Sarunu ciklu 3.martā plkst. 15.00 atklās LKA prorektora mākslinieciskās jaunrades darbā un režisora Elmāra Seņkova saruna “Būt uz skatuves vai aiz skatuves: aktiermāksla vai režija?” ar apakšprogrammas “Dramatiskā teātra aktiera mākslas” aktiermākslas pasniedzēju Kārli Krūmiņu un “Dramatiskā teātra režijas māksla” režijas pasniedzēju Māru Ķimeli.

3. marta sarunā tiks meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem kā – kas kopīgs un atšķirīgs abām apakšprogrammām? Kā tiek organizēts studiju process? Kā notiek iestājpārbaudījumi? Kā atrast savu teātri studiju laikā vai pēc studijām? Ko darīt, ja studiju laikā režisors saprot, ka vēlas būt aktieris, vai otrādi? Kad sākas darbs pie izrādēm? Kas ir studentu izrāžu auditorija? Kāda veida sadarbība studiju ietvaros tiks īstenota ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri un Latvijas Nacionālo teātri?

Pieteikšanās dalībai līdz 2. marta plkst. 23.59, aizpildot elektronisko pieteikšanās veidlapu.

7. aprīlī plkst. 15.00 sarunā “Kas kopīgs kultūrai, socioloģijai un menedžmentam?” tiksies “Kultūras un mākslu studiju” vadītājs Raimonds Briedis un “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” vadītāja Anda Laķe. Skolēni, plānojot uzsākt studijas LKA, nereti nonāk izvēles priekšā tieši starp šīm abām studiju apakšprogrammām. R.Briedis un A.Laķe sarunā noskaidros, kādas ir atšķirības abu studiju saturā, un pastāstīs, ar ko nodarbojas vienas un otras apakšprogrammas absolventi. R.Briedis sarunas laikā mēģinās atbildēt uz jautājumiem – ko nozīmē “studēt kultūru”, kāpēc “Kultūras un mākslu studijas” ir teorētiskākās no LKA piedāvātajām bakalaura studiju apakšprogrammām un kas ir radošās laboratorijas? Savukārt A.Laķe pastāstīs par “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” studentu iespējām jau pirmajā kursā piedalīties socioloģiskos pētījumos un par to, kā sākt veidot savu zinātnisko karjeru jau studiju laikā.

21. aprīlī plkst. 15.00 sarunā “Es nevaru nedejot” par laikmetīgo deju tiksies programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja Olga Žitluhina un sestās paaudzes dejotāji, kuri jau šajā vasarā absolvēs bakalaura studiju programmu. Kā norit laikmetīgās dejas pēctecība starp paaudzēm, kas notika ar deju attālināto studiju laikā un kā topošie absolventi redz sevi saistībā ar deju nākotnē? Dejot, režisēt vai producēt deju, mācīt deju vai turpināt pašiem mācīties deju – ko programmas absolventi iecerējuši pēc studijām LKA?

6. maijā plkst. 15.00 sarunā “Mācīties kultūru caur valodu un valodu – caur kultūru” par bakalaura studiju apakšprogrammu “Starpkultūru sakari” tiksies specializācijas “Latvija – Itālija” vadītāja Luīze Dakša un specializācijas “Latvija – Vācija / Nīderlande” vadītāja Gunta Ošeniece. Kas slēpjas zem jēdziena “starpkultūru sakari”, vai starpkultūru sakaru studijas garantē nākotnē karjeru ārvalstīs un cik liela loma studiju ietvaros ir ERASMUS+ starptautiskajai mobilitātei?    

26. maijā plkst. 15.00 bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” vadītājs Jānis Putniņš sarunā “Radošās industrijas un kino” ar programmas “Radošās industrijas” vadītāju Agnesi Hermani izzinās, kā radošā uzņēmējdarbība var atbalstīt kino nozari un kāpēc mūsdienās ikvienam radošo industriju uzņēmumam ir nepieciešami speciālisti ar audiovizuālās mākslas prasmēm? Kāpēc “Radošās industrijas” joprojām ir populārākā studiju programma skolēnu vidū, kāpēc lielākā daļa “Audiovizuālās mākslas” reflektantu piesakās studijām specializācijā “Filmu režija” un kāpēc, stājoties “Radošajās industrijās”, nav jākārto iestājpārbaudījumi.

2021. gada vasarā studijas LKA būs iespējams uzsākt programmas “Mākslas” piecās apakšprogrammās “Kultūras un mākslu studijas”, “Kultūras socioloģija un menedžments”, “Starpkultūru sakari” (divās specializācijās: Latvija – Itālija, Latvija – Vācija / Nīderlande), “Dramatiskā teātra aktiera māksla” un “Dramatiskā teātra režijas māksla”, kā arī programmās “Radošās industrijas” (kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti), “Laikmetīgā dejas māksla” un “Audiovizuālā māksla”.

Vairāk par studijām un uzņemšanu LKA

 

Papildu informācija:
Aija Lūse,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Kultūras akadēmija

67114807, 29107218
www.lka.edu.lv 
instagram.com/lkakademija/
facebook.com/LKAkademija