Ministrijas jaunumi Medijpratība
Attēls ar tekstu: 3 medijpratības aktualitātes

Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Universitāte (LU), iesaistoties arī Vidzemes Augstskolas (ViA) macībspēkiem, uzsāk medijpratības sekmēšanas projekta “Medijpratības nodarbības Latvijas izglītības iestādēs” īstenošanu, kura ietvaros līdz 2024. gada maijam pētnieki vadīs medijpratības nodarbības 80 Latvijas skolās.

Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas jauniešu medijpratību un informācijpratību, vadot izglītojošas nodarbības Latvijas izglītības iestādēs un tajās padziļināti aplūkojot trīs medijpratības šābrīža aktualitātes – sociālo mediju TikTok kā informācijas meklētājrīku un tā radītos riskus, slavenību identitāšu izmantošanu maldinošās publikācijās un mākslīgā intelekta radītu saturu.

LU pētnieki Klinta Ločmele, Anastasija Tetarenko-Supe, Velta Skolmeistere, Viktorija Tkačenko, Laura Uzule, Raivis Vilūns, Kaspars Līcītis, Mārtiņš Pričins un ViA pētniece Māra Arāja ar kolēģiem uzsākuši aktīvu saziņu ar Latvijas skolām un nodarbību plānošanu.

“Mūsu drošība sākas tepat - rokas stiepiena attālumā, izprotot sociālo mediju radīto spēku un riskus. Izpratnei par riskiem un instrumentiem, kā tos atpazīt, jāveidojas, mācoties skolā. Kultūras ministrija medijpratības aktivitātes mērķtiecīgi īsteno tieši jauniešu auditorijā, tomēr šādām aktivitātēm jākļūst plašākām un jāaptver visu skolu tīkls,” ir pārliecināts kultūras ministrs Nauris Puntulis.

“Patlaban globālais domāšanas virziens medijpratības un infrmācijpratības jomā tiecas uz to, ka medijpratība sabiedrībā sākas ar darbu bērnu un jauniešu auditorijās. Pērn līdzīgā projekta komandas sastāvā veiksmīgi īstenojām medijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas skolās, līdz ar to mūsu zināšanas un pieredze sniedz iedrošinājumu īstenot šo apjomīgo un Latvijas sabiedrībai ļoti vērtīgo projektu,” stāsta projekta vadītāja, LU docente Laura Ardava-Āboliņa.

KM un LU sadarbības projekta “Medijpratības nodarbības Latvijas izglītības iestādēs” ietvaros tiks veiktas izglītojošas aktivitātes, ieguldot valsts budžeta finansējumu 38 000 eiro (neieskaitot PVN) apmērā.

2022. gadā KM un LU īstenoja līdzvērtīgu sadarbības projektu - “Medijpratības un informācijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas reģionu mācību iestādēs.” Tā ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki noturēja medijpratības nodarbības 993 audzēkņiem no 21 Latvijas Austrumu pierobežas skolas.

 

 

Papildu informācijai:
Laura Ardava-Āboliņa

LU docente, projekta vadītāja

29846757                                                          la05001@lu.lv                                                              

 

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv