Ministrijas jaunumi Mediju politika
Sociālo mediju simboli

Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā uzsāk semināru ciklu pedagogiem un speciālistiem darbā ar jauniešiem un skolas vecuma bērniem – “Medijpratība pedagogiem digitālo pārmaiņu laikmetā.” Semināri no 26. oktobra līdz 16. novembrim notiks tiešsaistē, līdzdalība tajos bez maksas.

rāda Kultūras ministrijas iniciētā bērnu un pusaudžu medijpratības pētījuma* rezultāti, Latvijā 9 16-gadnieki medijpratībā izmantojamās prasmes pārsvarā iegūst pašmācības ceļā. Bērni salīdzinoši lielāku atbalstu šo prasmju celšanā sagaida un saņem no vecākiem, savukārt pusaudži – no pedagogiem,dēļ mūsu fokusā medijpratības prasmju pilnveidei jau vairākus gadus ir darbs ar informācijas starpniekiem pedagogiem un bibliotekāriem, akcentē KM Mediju politikas nodaļas eksperte Agnese Berga.

Semināra mērķis ir pilnveidot Latvijas pedagogu un speciālistu kompetences medijpratībā darbam ar jauniešiem un skolas vecuma bērniem. Cikla ietvaros dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar nozīmīgākajiem medijpratības aspektiem informācijas krīzes un mediju vides izmaiņu kontekstā, veicināt izpratni par sociālo tīklu algoritmiem, kā arī par dezinformācijas un informācijas traucējumu ietekmi uz jauniešu sociālo dzīvi un mācīšanās paradumiem.

Semināru ciklu vadīs Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes lektore un pētniece Guna Spurava un sociālo mediju vides un digitālās komunikācijas eksperte Līva Kalnača.

“Digitālo mediju platformas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok un meklētājprogramma Google šodien ir nozīmīgākie publiski pieejamās informācijas atlasītāji un izplatītāji. Šo platformu biznesa interesēs informācija mums tiek piedāvāta, izmantojot nemanāmas algoritmiskas darbības, kā satura filtrēšana, personalizēšana, rekomendēšana. Viens no nozīmīgākajiem medijpratības uzdevumiem ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kā šīs platformas darbojas un kāda ir to ietekme uz mums kā to lietotājiem, “ norāda Guna Spurava.

Semināri ciklā plānoti četru otrdienu pēcpusdienās no plkst. 14:00 – 15:30 tiešsaistes platformā ZOOM.

Dalībai cikla semināros jau reģistrējušies 407 interesenti - 297 skolotāji (5 no tiem augstskolu pasniedzēji, 7 - pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi) un 110 ar jaunatni strādājošie (t.sk., muzeju izglītības programmu kuratori, bibliotēku pārstāvji, bērnu un jauniešu centru darbinieki un vairāki novadu pašvaldību izglītības pārvalžu un kultūras namu darbinieki). 

Jau ziņots, ka visā pasaulē no š.g. 24. oktobra līdz 31. oktobrim norisināsies jau desmitā UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa (Global media and information literacy week), kuras tēma šogad ir “Medijpratība un informācijpratība sabiedriskajam labumam”. Plašs tematisku aktivitāšu klāsts nedēļas ietvaros iecerēts arī Latvijā.

Medijpratības un informācijpratības nedēļas norišu afiša

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju. To jau desmito gadu rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu.

Vairāk


*LU Sociālo zinātņu fakultātes “Pētījums par 9-16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā”

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv