Ministrijas jaunumi Arhitektūra
Zoom konference

Piektdien, 26. februārī, virtuālā Zoom mediju telpā Latvijas Arhitektu savienības (LAS) pārstāvji prezentēs pirmās atlases rezultātus, kas apkopoti, analizējot 36 potenciālās novietnes Nacionālajai akustiskajai koncertzālei Rīgā.

Mediju pasākums 26. februārī sāksies plkst. 12:00.

….

LAS prezidents Juris Poga informēs par Latvijas Arhitektu savienības izstrādāto ceļa karti nacionālās koncertzāles novietnes atrašanās vietas izvēlei, arhitekte un LAS padomes īpaši izveidotās profesionāļu komisijas locekle Dace Kalvāne stāstīs par komisijas uzdevumu un darba gaitu, arhitekte un komisijas locekle Gunta Grikmane prezentēs komisijas darba rezultātu un atlasītās novietnes. Mediju pasākumā piedalīsies arī Kultūras ministrijas pārstāvji.

LAS, atsaucoties kultūras ministra Naura Puntuļa aicinājumam, ir piedāvājusi plānu nacionālās koncertzāles novietnes atrašanās vietas izvēlei. Novietņu izvērtējums ir vērsts uz kopēju sabiedrības, iesaistīto jomu speciālistu un institūciju konsolidētu redzējumu, kuru ir plānots panākt ar procesu, kas sadalīts secīgos soļos un ietver darbu ar vairākām fokusa grupām, kā arī potenciālo novietņu analīzi pēc konkrētiem starptautiskā pieredzē aprobētiem kritērijiem. Šobrīd paveikts otrais procesa posms –primārā novietņu atlase, kas balstīta uz būtiskiem tehniskajiem kritērijiem, kurus noteikusi Kultūras ministrija sadarbībā ar LAS – novietnes atrašanās vieta Rīgas vēsturiskā centra kontekstā, īpašumtiesības, pietiekama zemesgabala platība.

LAS līdz 18. janvārim aicināja visus interesentus iesūtīt ierosinājumus par koncertzāles potenciālo lokāciju. Aicinājumam atsaucās 23 fiziskas personas, tostarp arhitektūras un mūzikas nozares profesionāļi, t.sk. radošās darbnīcas organizatori, RTU arhitektūras studenti, LKA studenti, kā arī 3 juridiskas personas. Kopā piedāvātas 36 novietnes vairāk nekā 50 Rīgas adresēs. Visu apskatāmo novietņu saraksts pieejams šeit.

Primāro atlasi veica LAS padomes īpaši izveidota profesionāļu komisija, kuras sastāvā ir arhitekte Gunta Grikmane, arhitekts, RTU Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Jānis Krastiņš, arhitekte Dace Kalvāne, arhitekts Viktors Valgums jr. un arhitekte Barbara Bula.

Tālākajos posmos KM sadarbībā ar LAS piesaistīs profesionāļus atlasīto novietņu padziļinātai analīzei pēc vienotiem un salīdzināmiem kritērijiem, kā arī, lai nodrošinātu saistīto nozares ekspertu, gala lietotāju, plašākas sabiedrības un lēmējinstitūciju iesaisti, organizēs sabiedrības un ieinteresēto pušu darbnīcas un fokusa grupu diskusijas.

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība ir arhitektu profesionālā organizācija, kas apvieno vairāk nekā 400 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana, arhitektūras attīstība un popularizēšana.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale                                                                                                                  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kultūras ministrija
Lita.Kokale@km.gov.lv
67330343 / 26469946

Māra Vaivode
Valdes priekšsēdētāja

Latvijas Arhitektu savienība
latarh@latarh.lv
26393136