Mediju politika
Video kamera

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Padomes sēdē 14. janvārī tika apstiprināts Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursa “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās” nolikums, paredzot iespēju tajā izdarīt precizējumus. SIF un Kultūras ministrija aicina producentus, tos apvienojošās organizācijas un citu mediju satura veidotājus iesniegt savus priekšlikumus, lai vienotos par visām pusēm apmierinošiem MAF nosacījumiem.

MAF konkursa nolikums šogad tāpat kā pērn paredz to, ka projekta iesniedzēji var būt arī neatkarīgie producenti (juridiskās personas), biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu un kuriem ir piesaistīts vismaz viens mediju partneris, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums par satura izplatīšanu, izņemot sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.

Jāatzīmē, ka MAF finansējuma sadalījumu un mērķprogrammu nolikumus saskaņojusi Mediju konsultatīvā padome pirms to skatīšanas 14. janvāra SIF padomē.

Reaģējot uz mediju producentu un to organizāciju lūgumu veikt atkārtotas diskusijas ar visām iesaistītajām par minētā MAF konkursa nolikuma priekšnosacījumiem, šobrīd www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi” nopublicēts konkursa “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās” nolikums, lai visas iesaistītās puses varētu iepazīties ar aktuālās dokumentācijas versiju, savstarpēji diskutētu un sagatavotu savus priekšlikumus.

Producenti, to apvienojošās organizācijas un citu mediju satura veidotāji aicināti piedalīties nākamajā Mediju konsultatīvās padomes sēdē 25.janvārī, lai vienotos par visām pusēm apmierinošiem MAF nosacījumiem. Grozījumu gadījumā tiks pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš un attiecīgi vērtēšanas process.

MAF ietvaros medijiem tiks izsludināti vēl divi konkursi – “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” un “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”. Informācijai par konkursu izsludināšanu un norisi projektu pieteicēji aicināti sekot līdzi SIF tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 22811020
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv