Ministrijas jaunumi
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekļa finanšu jautājumos amatā apstiprināta Ginta Kursīte

Kultūras ministrijas (KM) izsludinātajā atklātajā konkursā uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekļa finanšu jautājumos amatu 11 pretendentu konkurencē uzvarējusi un amatā apstiprināta Ginta Kursīte. Jaunā teātra valdes locekle darba pienākumus uzsāks pildīt š.g. 29. maijā.

Jaunās teātra valdes locekles finanšu jautājumos galvenais uzdevums būs stabilizēt Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra finanšu situāciju.

G.Kursītes līdzšinējā darba pieredze finanšu pakalpojumu sniegšanas nozarē aizsākusies 2005. gadā – dažādos amatos AS „SEB banka” viņa vadījusi bankas komandu, kas bija atbildīga par bankas klientu - dažādu nozaru uzņēmumu - biznesa un finanšu risku analīzi, organizējusi projektu vadību un sadarbību ar klientiem un kolēģiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Vācijā.

Teātra jaunā valdes locekle ieguvusi arī projektu vadības pieredzi „Mākslas galerijā PUTTI.”

G.Kursīte Banku augstskolā ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadīšanā, kā arī turpina maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un starpkultūru studiju apakšprogrammā „Mākslas.”

Jau ziņots, ka šī amata pretendentiem izvirzītās prasības bija nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; ekonomista izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību. vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 gadu laikā), teicamas latviešu valodas un vismaz 2 svešvalodu (t.sk. krievu valodas) zināšanas, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību.

Tāpat Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekļa finanšu jautājumos amata pretendentiem bija jāiesniedz teātra trīs gadu finanšu darbības izvērtējums un turpmākās finanšu darbības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi

Iesniegtos pieteikumus teātra valdes locekļa amatam izvērtēja speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētāja pienākumus pildīja KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļu pienākumus – VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekle Inese Eglīte, Pārresoru koordinācijas centra kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Sarmīte Ozola, KM Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja Ligita Romāne un neatkarīgā eksperte – biedrības “Latvijas Jaunā teātra institūts” valdes locekle, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Zane Kreicberga.

Jau ziņots, ka KM lēmumu par otrā valdes locekļa finanšu jautājumos amata izveidi pieņēma aizvadītā gada 19. decembrī, apstiprinot Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekles amatā Danu Bjorku. Uz laiku līdz otrais teātra valdes loceklis stāsies amatā darbu tajā turpinās KM nominētā pagaidu valdes locekle – KM valsts sekretāra vietniece Baiba Zakevica.

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv