Kultūras pieminekļi
Objekts Krāslavā
Objekts Krāslavā, foto: NKMP.

Šodien, 14. jūlijā Ministru kabineta sēdē izskatīts un apstiprināts noteikumu projekts “Padomju un nacistisko režīmu slavinošo demontējamo objektu Latvijas Republikas teritorijā saraksts”. 

Saraksta veidošanā tika iesaistīta Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas līdz šim veikusi objektu – piemiņas zīmju – apsekošanu un fiksēšanu, izveidojot sarakstu ar 162 vietām. Jūnijā, pamatojoties uz likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 3. pantā noteiktajiem kritērijiem, apsekotos objektus vērtēja darba grupa, kurā tika pārstāvēta Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Mākslinieku savienība un Kultūras ministrija. Sarakstā neietilpa Rīgā, Uzvaras parkā esošais monuments "Padomju karavīriem — Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem", kura demontāža noteikta iepriekš minētā likuma 4. pantā. Tāpat likums neattiecas uz objektiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījuma vietās, kā arī padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās. 

Rūpīgi izskatot katru sarakstā esošo objektu, darba grupa demontēšanai nolēma pagaidām virzīt 69 objektus, kā arī ieteica muzeja apstākļos fragmentāri saglabāt 21 objektu ar kultūrvēsturisku vai māksliniecisku vērtību. Lai nodrošinātu skaidrību, par  nekustamā īpašuma (zemes vienības), uz kuras atrodas demontējamais objekts, piederību, saraksta saturs vēlāk tika papildināts, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumus, adreses un īpašuma viedu. Ņemot vērā, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde turpina darbu pie demontējamo objektu saraksta, Projektā noteiktais demontējamo pieminekļu saraksts pēc vajadzības tiks papildināts. 

Likums paredz, ka pēc demontējamo objektu saraksta apstiprināšanas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas, veic minēto objektu dokumentēšanu un demontāžu, kā arī atbrīvotās teritorijas sakopšanu. Demontāža jāīsteno līdz 2022.g. 15. novembrim. Lēmumu par objektu, kuri atbilst 3. panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem, demontāžu pieņem pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas un par demontāžas uzsākšanu pašvaldībām jāinformē Latvijas Okupācijas muzeju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

 

Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde