Ministrijas jaunumi
Muzeji varēs tirgot suvenīrus un iespieddarbus

Lai izpildītu Valsts kontroles ieteikumu – likumdošanā atrunātu tiesības muzejiem veikt saimniecisko darbību, proti, suvenīru un iespieddarbu tirdzniecību - un kopumā aktualizētu muzeju nozares normatīvo regulējumu, valdība š.g. 31.janvāra sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas iniciēto likumprojektu “Grozījumi Muzeju likumā.”

Lielākā daļa muzeju apmeklētājus nodrošina gan ar informatīviem materiāliem – bukletiem, darba lapām, gan arī muzeja priekšmetu fotogrāfijām, reprodukcijām, lietiskiem izstrādājumiem. Likumprojektā atrunāts, ka no šo priekšmetu tirdzniecības muzeji nedrīkst gūt peļņu - suvenīru un iespieddarbu pārdošana veicama par pašizmaksu.

Turpmāk muzeju nozares normatīvajā regulējumā paredzētas izmaiņas arī jautājumos, kas saistīti ar Nacionālā muzeju krājuma valsts informācijas sistēmas pārzināšanu, reģionālā muzeja statusa noteikšanu, muzeju akreditācijas procesiem, Latvijas Muzeju padomes sastāvu un kompetenci, kārtību, kādā veicama muzeju reģistrācija, starptautiski pieņemto terminoloģiju un definīciju ieviešanu Latvijas muzeju nozares normatīvajā regulējumā.

Likumprojekta “Grozījumi Muzeja likumā” pārejas noteikumos atrunāta kārtība, kādā veicami grozījumi no Muzeju likuma izrietošajos Ministru kabineta noteikumos.

Valdības akceptētie grozījumi likumā tiks virzīti izskatīšanai Saeimā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67330343; 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv