EEZ grantu programma
Attēls

Lai mazinātu Koronavīrusa (Covid-19) radītās sekas kultūras jomā un radītu nozarei pielāgotu atbalstu esošās krīzes pārvarēšanai, valdība 18.augustā nolēma palielināt līdzfinansējuma atbalsta intensitāti nevalstiskajām organizācijām no 90% uz 100% Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu līdzfinansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātajā konkursā "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai".

Ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Koronavīrusa (Covid-19), kā arī tā izplatības ierobežošanas saistītie pasākumi 2020.gadā būtiski ietekmējuši kultūras nozari, kurā strādājošo brīvmākslinieku, NVO, privātā sektora, valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbība tika pilnībā apturēta. Finanšu instrumenta birojs (FIB), kas ir atbildīgā EEZ grantu institūcija, kura rīkojas donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) vārdā, sniedza informāciju par Covid-19 radītās ietekmes mazināšanas pasākumiem, un viens no tiem bija projektu līdzfinansējuma likmes paaugstināšana līdz 100% NVO sektoram.

Tā kā NVO kā līdzfinansējuma saņēmēju skaits atklātajā konkursā varētu būt augsts, Kultūras ministrija kā programmas partneris un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā programmas apsaimniekotājs ierosināja paredzēt 100% atbalsta intensitāti NVO, tādējādi aptverot lielāku kultūras jomas pārstāvošo organizāciju loku un veicinot nozares atlabšanu un programmas mērķu sasniegšanu.

Atklāto konkursu paredzēts sludināt divās kārtās. Atklātā konkursa 1.kārtas izsludināšana plānota 2020.gada beigās, savukārt otrā kārta – 2021.gada beigās. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērniem un jauniešiem vecuma grupā no sešiem līdz 18 gadiem visos Latvijas reģionos un paaugstina mērķa grupas iesaisti mākslā un kultūrā. Atklātā konkursa ietveros tiks sniegts atbalsts jaunu kultūras produktu radīšanai un auditorijas attīstības aktivitāšu īstenošanai sadarbībā ar donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) kultūras organizācijām.

Kopējais atklātajā konkursā pieejamais programmas līdzfinansējums ir 3 192 354 euro, ko veido Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 procentu apmērā – 478 853 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 procentu apmērā – 2 713 501 euro. Pirmajā atlases kārtā pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 915 413 euro, otrajā atlases kārtā pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 276 941 euro.

Aktuālo informāciju par programmu un atklāto konkursu un citu aktuālo informāciju par EEZ grantiem var atrast vietnē www.eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/par-programmu/

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Tiem ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254, 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv