Ministrijas jaunumi Covid-19 Bibliotēkas Muzeji Filmas Teātris
Apmeklētāji izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” pilotprojekta īstenošanas laikā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 2021. Foto: Otto Strazds
Apmeklētāji izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” pilotprojekta īstenošanas laikā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 2021. Foto: Otto Strazds.

Valdība lēmusi no 15. novembra atjaunot kultūrvietu darbību klātienē, kā arī iespēju organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus*. Kultūras un mediju jomā darbība līdz ārkārtējās situācijas beigām, 2022. gada 11.janvārim, turpināsies “zaļajā” – drošajā režīmā. Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos noteikts līdz 500 personām.

Kultūras pasākumos jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

 • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;
 • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (tajā skaitā 4 pieaugušie un 6 bērni) no vienas mājsaimniecības;
 • starp katrām blakus esošajām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
 • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - tā, ka nevienam no līdzās sēdošajiem neviens nesēž priekšā un aizmugurē, kā ari ne priekšējā rindā, ne aizmugurējā rindā. Tādejādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā;
 • apmeklētāji, kurai atrodas nodalītos sektoros, savstarpēji nesatiekas;
 • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
 • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
 • apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām.

Tāpat kā iepriekš kultūras pasākumus t.s. “zaļajā režīmā” varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

7.decembra sēdē valdība apstiprināja grozījumus regulējumā, nosakot, ka pasākuma rīkotājam vairs nav jānodrošina atsevišķa plūsma un atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar tiem bērniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Kultūras norises "zaļajā režīmā"

Visiem kultūrvietu darbiniekiem, kuri strādā klātienē, tajā skaitā pilnībā vakcinētām un pārslimojušām personām, ierodoties darba vietā, būs pienākums rakstveidā apliecināt, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, 9. novembra valdības lēmums paredz, ka turpmāk ar paštestu veikšanu tiks aizstāts regulārais skrīnings arī kultūras institūciju darbībā, kur darbiniekiem pienākumu veikšana ir saistīta ar epidemioloģisku risku, piemēram, profesionālajos teātros, orķestros, koros utt. Paštestus varēs veikt divas reizes nedēļā, pārbaudot visas personas, tajā skaitā vakcinētās. Tiks nodrošināts pietiekams paštestu skaits, lai varētu atkārtot testēšanu kļūdu gadījumos, un varētu pēc nepieciešamības veikt testus simptomu gadījumos.

Kultūrvietās – muzejos**, bibliotēkās, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs – gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, obligāta prasība uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu. Visām personām jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus).

Bibliotēkas var izvērtēt iespēju nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu visiem lietotājiem, t.sk. bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

 Bibliotēkas var izvērtēt un no 15.novembra izņēmuma gadījumā (ja bibliotēka nevar nodrošināt neklātienes (bezkontakta) grāmatu apmaiņu,) pie nosacījumiem, ka pakalpojums tiek sniegts individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, ka telpās vienlaikus neatrodas citas personas un ja bibliotekāram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, var sniegt grāmatu apmaiņas pakalpojumus apmeklētājiem bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Šādā izņēmuma gadījumā apmeklējums jāorganizē pēc iepriekšēja pieraksta un telpā jāparedz 15m2 platība uz personu.

Vadlīnijas muzeju darbībai no 15.11.2021.
Vadlīnijas bibliotēku darbībai no 15.11.2021.

Noteikumi paredz iespēju “zaļajā” režīmā amatiermākslas mēģinājumos tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no mēģinājumam paredzētās telpas platības. Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25 %, grupas dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar citu personu plūsmām un mēģinājuma laikā jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

30. novembrī valdība apstiprināja  grozījumus Ministru kabineta rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē.

Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:

 • no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:
 • telpu platība uz katru bērnu (3 m2);
 • telpu ventilācijas prasības;
 • izglītojamo skaits nodarbību grupā  līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības iestādē.

Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību, bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, tiek noteikts pārejas periods 3 mēneši, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju.

 • no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:
 • attālināti;
 • klātienē individuāli.
 • uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.

Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu „kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021. gada 21. decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu „kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā - no 2021. gada 22. decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.

Nosacījumu plašāku skaidrojumu aicinām skatīt Valsts izglītības un satura centra tīmekļvietnē.

Plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošana tiek veikta epidemioloģiski drošā vidē – visiem raidījuma vadītājiem un dalībniekiem jābūt ar sadarbspējīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Ar mērķi nodrošināt skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošanas laikā sejas masku var nelietot, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki (neskaitot raidījuma veidošanā iesaistītos plašsaziņas līdzekļu darbiniekus), tiek ievērotas visas normatīvajā regulējumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, starp raidījuma dalībniekiem nodrošināta 2 metru distance un tiek nodrošināta normatīvajam regulējumam atbilstoša gaisa kvalitāte vai veikta regulāra telpu vēdināšana atbilstoši programmas plānojumam.  

Tāpat kā citās valstīs, kas vīrusu jau ir uzvarējušas, vakcinācija pret Covid-19 un drošības pasākumu atbildīga ievērošana turpinās būt Latvijas vienīgā stratēģija Covid-19 krīzes pārvarēšanai.


*Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 
** muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta, muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes.

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv