Ministrijas jaunumi Bibliotēkas Literatūra
Grāmatas

Valdība šodien, 5. februārī, vienojās, ka no š.g. 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs atsākt arī grāmatnīcas.

No 12. janvāra ir atvērtas bibliotēkas, kur lasītāji var saņemt grāmatas līdzņemšanai, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas. Tāpat klātienē varēs turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas. Pārējās kultūrvietas un kultūras pakalpojumi aizvien būs pieejami tikai attālināti.

Drošības pasākumi, kas ierobežo kultūrvietu apmeklēšanu un kultūras pasākumu saņemšanu klātienē, pieņemti, lai mērķtiecīgi cīnītos ar Covid-19 pandēmijas izplatību Latvijā un kopīgiem spēkiem radītu apstākļus, kuros vīrusa izplatība sabiedrībā tiek apturēta.

Kultūrizglītības procesu nodrošināšana, tai skaitā individuālo nodarbību norise, tiek turpināta attālināti.

Arī amatiermākslas kolektīvi darbību varēs turpināt tikai attālināti – kultūras centros u.c. kultūrvietās individuālo klātienes mēģinājumu norise nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību nav pieļaujama.

Profesionālajos darba kolektīvos kultūras jomā – teātros, koncertorganizācijās, muzejos, arhīvos, kultūras centros u.c. - darbu klātienē vēlams turpināt vienīgi tiem darbiniekiem, kuri iesaistīti tiešraižu translāciju vai ierakstu sagatavošanas nodrošināšanā; pārējiem darbiniekiem - strādāt attālināti.

22.decembrī valdība saskaņoja skaidrojumu par MK rīkojumā Nr.655 iekļautajiem ierobežojumiem attiecībā uz klātienes fotopakalpojumu sniegšanu.

Apstiprināts, ka ierobežojums sniegt klātienes fotopakalpojumus neattiecas uz profesionālu fotogrāfu darbu, kas tiek veikts juridiskas personas vajadzībām darba izpildes ietvaros - piemēram, fotografēšanu plašsaziņas līdzekļu vai reklāmas vajadzībām, kā arī fotografēšanu, kurā nav iesaistītas citas fiziskas personas, un fotografēšanu, kuru veic privātpersonas bez komerciāla nolūka.

Līdz ar to aizliegums sniegt foto pakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem) attiecināms tikai uz foto pakalpojumiem, ko par samaksu viena fiziskā persona sniegs citai fiziskajai personai.

Kultūras ministrija atgādina par vienuviet apkopota un atjaunota #Ēkultūra resursa pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

#Ēkultūra resurss vienuviet pieejams KM tīmekļvietnē - www.km.gov.lv

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv