Ministrijas jaunumi
Nosaka kārtību 2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai Latvijā

Lai noteiktu kārtību, kādā norit 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršana Latvijā un Latvijas ekspertu atlase darbam žūrijā, valdība šodien, 28. jūlijā, lēma apstiprināt Kultūras ministrijas (KM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam kārtība”.

MK noteikumi paredz pieteikumu iesniegšanas kārtību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlasei Latvijā 2027. gadā, kārtību, kādā izrauga un apstiprina Latvijas ekspertus darbam Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlases žūrijā, kā arī kārtību, kādā apstiprina un paziņo Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumam izvirzīto Latvijas pilsētu.

Pieteikumus 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam aicinātas iesniegt Latvijas pilsētu pašvaldības, pilsētu pārvaldes, novada pilsētu vai novadu pašvaldības, kuras pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanu, kā arī kopienas ārpus Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidātpilsētas teritorijas sadarbības programmas ietvaros ar Portugāles Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Detalizētāk par Eiropas kultūras galvaspilsētas izraudzīšanās nosacījumiem un kārtību Kultūras ministrija informēs mediju pasākumā jaunnedēļ, 4. augustā plkst. 11:00.

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu katru gadu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteikto. Šis kalendārs paredz, ka 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijai un Portugālei. Katra no minētajām divām valstīm izrauga vienu pilsētu, kurai piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, pamatojoties uz starptautiskas un neatkarīgas žūrijas atlases ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, un ne vēlāk kā 4 gadus pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma gada par piešķiršanu paziņo Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropas Reģionu komitejai.

2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas gods tika piešķirts divām pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo pilsētai Zviedrijā.