Divas rokas

Noslēdzies otrais šī gada VKKF kultūras projektu konkurss un konkursi mērķprogrammās: atbalstīti projekti par 1,9 miljoniem eiro, piešķirtas radošā darba stipendijas 13 Ukrainas pilsoņiem

Noslēdzies 2022. gada 2. kultūras projektu konkurss; kopumā deviņās kultūras nozarēs atbalstīti 516 projekti, piešķirtais finansējums - EUR 1 511 451. Rezultātus skatīt šeit.

Nozare

 

Iesniegto projektu skaits

Pieprasītais finansējums EUR

Atbalstīto projektu skaits

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

 

Dizains un arhitektūra

78

588 100

32

104 120

17  %

Filmu māksla

57

464 560

28

185 036

39  %

Kultūras mantojums

175

891 888

90

223 914

25  %

Literatūra

139

522 944

78

219 635

42  %

Mūzikas un dejas māksla

175

1 128 388

101

295 124

26  %

Starpdisciplināri projekti

100

610 870

32

82 603

13  %

Teātra māksla

78

649 722

27

112 877

17  %

Tradicionālā kultūra

69

249 709

32

68 961

27  %

Vizuālā māksla

173

1 080 371

96

219 181

20  %

Kopā

1044

6 186 556

516

1 511 451

24  %

 

Projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu; finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā; sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā; veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē; sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai. Finansēto projektu saraksti – www.vkkf.lv

Mērķprogrammā "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" atbalstīts 61 projekts par 400 tūkstošiem eiro.

Tāpat noslēdzies konkurss mērķprogrammā "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja". Šajā konkursā tika iesniegti 92 projektu pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 844 425; atbalstīts 61 projekts, piešķirtais finansējums EUR 400 000. Šīs programmas mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību (atbalsts sniegts 20 organizācijām), kā arī veicināt Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ansambļu, kā arī vokālo ansambļu  – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa (atbalsts sniegts 41 projektam).  Rezultātus skatīt šeit.

 

Piešķirtas 13 radošā darba stipendijas Ukrainas pilsoņiem

VKKF mērķprogrammas “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” ietvaros radošās stipendijas piešķirtas 13 Ukrainas pilsoņiem šādās nozarēs: Mūzikas un dejas māksla, Vizuālā māksla, Teātra māksla, Tradicionālā kultūra un Filmu māksla.

Šī programma izveidota ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē – Ukrainas pilsoņiem, kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Latvijā, radošā darba veikšanai, tādējādi veicinot turpmāko radošo darbību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām. Vienreizējā radošā darba stipendija tiek piešķirta uz 3 mēnešiem, un tās apmērs ir EUR 1 800 (jeb 600 EUR/mēnesī).

Projektu konkursa statistika Infogram

Papildu informācijai:
Ilona Skuja,

VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 29277444