Radošā Eiropa
Ilustratīvs attēls

Apvārsnis Eiropa ir Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās iepriekšējo programmu Apvārsnis 2020. Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 95,5 mljrd. EUR. Programmas fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana.

Info dienas

28.jūnijā-9.jūlijā notiks Apvārsnis Eiropa info dienas! 1. jūlijā info diena ir paredzēta specifiski tematiskajai kopai "Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība"!

Plašāk par info dienām ŠEIT

Plašāk par tematiskās kopas info dienu ŠEIT

Kontaktbiržas

Dažādi Apvārsnis Eiropa Nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkli no 24. jūnija līdz 9. jūlijam organizē starptautiskās virtuālās kontaktbiržas tiešsaistē. Pasākumiem aicināts pieteikties jebkurš interesents, kuram ir interese veidot sadarbības tīklus, lai pieteiktos programmas Apvārsnis Eiropa projektu konkursiem, veidotu vai pievienoties projektu konsorcijiem, uzzinātu par katras tematikas plānotajiem projektu konkursu datumiem.

Pasākumi būs noderīgi universitātēm, pētniecības centriem, privātiem uzņēmumiem, pašvaldībām, federācijām un asociācijām, valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām potenciālajām pētniecībā un inovācijās iesaistītajām pusēm. Tematisko kopu Projektu konkursus plānots atvērt jūnijā, tādēļ kontaktbiržas dalībnieki varēs saņemt aktuālāko informāciju par dalības nosacījumiem, konkursu mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem un citiem būtiskiem aspektiem.

2. jūlijā notiks kontaktbirža, veltīta tematiskajai kopai "Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība". Plašāk un pieteikšanās līdz 30. jūnijam ŠEIT