Ministrijas jaunumi
Notiks seminārs par starptautiskas sadarbības iespējām jaunu kultūras produktu radīšanai bērniem un jauniešiem

Otrdien, 5. martā, plkst. 14:00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā notiks Kultūras ministrijas (KM) organizēts informatīvs seminārs kultūras organizācijām un pašvaldībām par iespējām šogad saņemt atbalstu starptautiskas partnerības veidošanai un pieredzes apmaiņai bērnu un jauniešu auditorijai radītas profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras jomā.

Reģistrācija dalībai: https://bit.ly/2UcO66Q

Sadarbība un koprade ar kādu no donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) kultūras organizācijām būs priekšnoteikums, lai 2020. gadā Latvijas profesionālās laikmetīgās mākslas kultūras organizācijas un NVO, kā arī pašvaldības varētu piedalīties konkursā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līdzfinansējuma saņemšanai jaunu profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai.

Seminārā KM ES fondu departamenta direktore Zanda Saulīte sniegs ieskatu EEZ programmas jomas „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība” plānojumā. Savukārt Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja Jeļena Šaicāne informēs par iespējām:

iesniegt projekta idejas pieteikuma formu, lai saņemtu informatīvu atbalstu partneru meklēšanā Norvēģijā;

saņemt finansējumu pieredzes apmaiņas vizītes organizēšanai, lai stiprinātu sadarbību un veicinātu projektu ideju attīstību.

Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna sniegs ieskatu par iniciatīvu „Latvijas skolas soma” un profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras piedāvājumu un vajadzībām Latvijas skolās.

Savukārt pieredzē par sadarbību starptautiskos kultūras projektos dalīsies Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pārstāve Ilva Urbanoviča un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra pārstāve Andra Silapētere.

 

 

Latvija un Norvēģija 2017. gada decembrī parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka VARAM administrētajā programmā „Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 3 000 000 euro no programmas finansējuma tiek paredzēti programmas jomai „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība”. Tās mērķis ir uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos. Programmas ieviešanu plānots uzsākt 2020. gadā. Programmas kultūras jomas mērķa grupa – bērni un jaunieši no vispārējām un profesionālajām Latvijas izglītības iestādēm.

 

Papildu informācijai:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv  
Tālr. (+371) 67330254, 28323460