Romu karogs

Lai informētu sabiedrību par romu kultūras mantojumu un radošumu, kā arī ar mākslas un kultūras starpniecību mainītu sabiedrības aizspriedumaino attieksmi pret romiem un mazinātu stereotipus, šā gada novembrī Latvijā notiks starptautiskais Romu kultūras festivāls „Roma world 2022”.

Festivāla īstenošana atbalstīta 18. oktobra valdības sēdē, piešķirot tā norisei nepieciešamo finansējumu 90 000 eiro apmērā.

Biedrība „Romu Kultūras centrs” ir sagatavojusi festivāla koncepciju, kas paredz trīs galvenās aktivitātes: festivāla koncertu ar Latvijas un ārvalstu mākslinieku dalību, romu mākslinieku Kārļa un Ornellas Rudeviču digitālās mākslas izstādes organizēšanu “Digital Art House” multimediju izstāžu centrā un starptautisku konferenci, kas būs veltīta romu situācijai Ukrainā. Festivāla norises laiks un vieta vēl tiks precizēti.

Kultūras ministrijas ieskatā, izvērtējot politikas plānošanas dokumentos definētos mērķus, Eiropas Savienības apstiprinātos Eiropas Padomes ieteikumus par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību, kā arī plānotā festivāla mērķus un izstrādāto koncepciju, tas ir uzskatāms par valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu, kas sniegs būtisku ieguldījumu sabiedrības saliedētības veicināšanā.

Finansējums biedrībai „Romu Kultūras centrs” festivāla rīkošanai tiks piešķirts, veicot grozījumus starp Kultūras ministriju un biedrību 2021. gadā noslēgtajā līdzdarbības līgumā „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu”, nosakot papildu sasniedzamos rezultatīvos rādītājus 2022.gadā.

Savukārt, lai nodrošinātu pasākuma norisi 2023. un turpmākajos gados, Kultūras ministrija ir iesniegusi prioritāro pasākumu pieteikumu.

 

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv