Atbalsts Ukrainai Saliedēta sabiedrība
Cilvēku rokas sveicienā

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) apstiprinājis projektu pieteikumu konkursa “Nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” rezultātus. Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalstam Latvijā.

Projektu ietvaros paredzētās aktivitātes sniegs iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem saņemt praktisku un psiholoģisku palīdzību, pilnveidot zināšanas un prasmes, kā arī saņemt kvalitatīvu atbalstu dažādās jomās - darba meklējumos, latviešu valodas apguvē un Latvijas kultūras iepazīšanā,  kas sekmēs veiksmīgu ukraiņu kulturālo un sociālekonomisko integrāciju Latvijā. Projektos plānoti latviešu valodas un uzņēmējdarbības kursi, psiholoģiskā atbalsta grupas, mentoru palīdzība, individuālas dažādu speciālistu konsultācijas, humānās palīdzības sniegšana, ekskursijas u.c. pasākumi, kā arī datu ieguve par Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un viņu aktuālajām vajadzībām. Aktivitātes notiks visos Latvijas reģionos, sniedzot līdzvērtīgas iespējas arī ārpus Rīgas dzīvojošajiem.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja neatkarīga komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un NVO pārstāvji – eksperti. Vērtēšanas komisija izvērtēja pieteikumu atbilstību programmas mērķim un noteiktajai mērķa grupai, kā arī vērtēja pieteikumus pēc tādiem kvalitātes kritērijiem kā projekta ieguldījums programmas mērķa sasniegšanā, projekta aktivitāšu nozīmīgums, projektā sagaidāmo rezultātu atbilstība paredzētajām aktivitātēm, izvēlētās metodes darbam ar mērķa grupu u.c.

Atbalsta aktivitātes īstenos biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Gribu palīdzēt bēgļiem”, “Izglītības attīstības centrs”, “Palīdzēsim viens otram”, “Tavi draugi”, “Vidusdaugavas NVO centrs”, “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, “TABITAS SIRDS”, “Latvijas Transatlantiskā organizācija”, “Attīstības platforma YOU +”, “Bāreņu biedrība “Saules bērni”, “Sadarbības platforma”, “Mini-pitch”, “Maltas Ordeņa palīdzības dienests”, “Lab Futura”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Dzīvā pļava”, “Patvērums ģimenei”, “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”, “BENEFITLV” un nodibinājumi “Fonds “Ziedot.lv”” , “CARITAS LATVIJA” un “Alūksnes un Apes novada fonds”.

Konkursā kopumā tika saņemti 38 projektu pieteikumi par summu 2 711 263,91 EUR, no kuriem apstiprināti 23 par kopējo pieprasīto finansējumu 1 798 085,31  EUR. Projektu īstenošanas periods plānots līdz 2024. gada 30. jūnijam.

“Sabiedriskās domas izpēte parāda, ka  daudzviet pasaulē un arī Latvijā iedzīvotāji nogurst un arvien mazāk seko līdzi karadarbībai Ukrainā, tāpat krītas iedzīvotāju atbalsta aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem, līdz ar to šobrīd ir īpaši svarīgi nodrošināt atbalsta nepārtrauktību. NVO sniegtie pakalpojumi ir būtiski, lai risinātu Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības papildus valsts sniegtajam atbalstam,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Konkurss tiek finansēts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP finanšu līdzekļiem.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Sarkanābola
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr. +371 26265774
E-pasts: ilze.sarkanabola@sif.gov.lv