Ministrijas jaunumi Mūzika Teātris
Mikrofons

Šodien, 26. februārī, kultūras ministrs Nauris Puntulis un Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis parakstīja nodomu protokolu par iespēju Ogrē attīstīt muzikālo teātri. Saskaņā ar nodomu protokolu Ogres pašvaldība apņemas izveidot, attīstīt un uzturēt nepieciešamo infrastruktūru Ogrē, bijušā Ogres Tautas nama ēkā, savukārt Kultūras ministrija, izpildoties šiem priekšnosacījumiem, apņemas sadarboties ar pašvaldību, veicinot muzikālā teātra attīstību.

“Par muzikālā teātra nepieciešamību Latvijā esmu iestājies vismaz desmit gadus, atgādinot , ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurai ir tikai viens muzikālais teātris – Latvijas Nacionālā opera un balets. Nepieciešamību pēc muzikālā teātra pierāda gan pieprasījums, gan piedāvājums – savulaik Ķīpsalā notikušie mūzikli, Operetes fonda aktīvā skatuves darbība, privāto producentu radītie piedāvājumi - latviešu autoru radītās muzikālās izrādes, baroka operu iestudējumi. Konkrētas mājvietas trūkuma dēļ savulaik pajukusi arī teātra “Rībēja mute” (Rīgas bērnu un jaunatnes Muzikālais teātris) darbība. Visi minētie centieni bijuši un ir galvenokārt liela entuziasma vadīti un klejojuši no vienas skatuves uz otru, mēģinot atrast savu mājvietu. Šo klejojumu gadu laikā daudzi operas solisti, dejotāji mūziķi, dramatiskā teātra aktieri spoži realizējuši sevi tieši muzikālā teātra žanrā, bet Rīgas Doma kora skolā tiek gatavoti mūziklu dziedātāji. Mūsu potenciāls un skatītāju pieprasījums liek nopietni domāt par šāda teātra nepieciešamību un iespēju šo žanru attīstīt patiešām augstā profesionālā līmenī, Ogrei kļūstot par patstāvīgu mājvietu muzikālā teātra žanram Latvijā. Esmu gandarīts par Ogres pašvaldības iniciatīvu iesaistīties šajā procesā,” akcentē Nauris Puntulis, uzsvērdams, ka šodien ir vēsturisks pavērsiens šai ieilgušajai problēmai ar atbildīgu paritāti – pašvaldība apņemas attīstīt infrastruktūru, bet valsts līdzdarboties satura nodrošināšanā.

Ogres Tautas nams Rīgas ielā 15 ir celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem un ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums. “Šī ir lieliska iespēja ar Kultūras ministrijas konceptuālu atbalstu sakopt vēsturiski nozīmīgu ēku Ogrē, atdzīvinot un sakārtojot arī pilsētas daļu, kur vēsturiski valdīja liela rosība. Šīs ieceres īstenošana dos vēl vienu sakārtotu pilsētas daļu, kas tiks piepildīta ar saturu, veidojot kvalitatīvu un plašu pakalpojumu klāstu kultūras un mākslas jomā. Arī kaimiņvalstīs, kur operas un baleta žanrs attīstās galvaspilsētās, muzikālie teātri savu mājvietu guvuši citās pilsētās. Ērtā dzelzceļa satiksme un Rīgas tuvums šo ideju dara pievilcīgu gan māksliniekiem, gan skatītājiem,” stāsta Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Nodomu protokolā pašvaldība apņemas savā īpašumā iegūt bijušā Ogres Tautas nama ēku, nodrošināt ēkas būvniecībai nepieciešamos pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistīt citu publisko un privāto personu līdzekļus, tai skaitā ziedojumus, nodrošināt ar ēkas būvniecību saistīto sagatavošanas darbu norisi un īstenot būvniecības procesu, tai skaitā atbilstošas publiskās infrastruktūras izveidi, telpu iekārtošanu un aprīkošanu ar nepieciešamo un tehnisko infrastruktūru. Tāpat pašvaldība pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas nodrošinās ēkas uzturēšanu un pārvaldību, organizēs un nodrošinās muzikālā teātra darbību un tā pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Savukārt Latvijas Republikas Kultūras ministrija nodomu protokolā apņemas sadarboties ar Ogres novada pašvaldību finanšu līdzekļu piesaistē teātra ēkas būvniecībai un darbības nodrošināšanai, deleģēt pārstāvi pašvaldības darba grupā teātra darbības modeļa izstrādei un veicināt daudzpusīgas profesionālās mākslas, tostarp muzikālā teātra, attīstību un pieejamību reģionos, paredzot šim mērķim finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) īstenotajās mērķprogrammās (kopš 2020. gada VKKF ir mērķprogramma “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai,” kuras mērķis ir sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu nevaldības sektorā.

Muzikālā teātra ēkas būvniecības projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 18. novembrim. Nodomu protokols stāsies spēkā pēc abu pušu parakstīšanas.

Foto: Bijušā Ogres Tautas nama ēka. Foto no www.ogresnovads.lv

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv