Ministrijas jaunumi ERAF
Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa (Lubānas ielā 80, Rīgā) vizualizācija
Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa (Lubānas ielā 80, Rīgā) vizualizācija.

Ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvē un restaurācijā no nākamā gada ieguldīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, līdz ar to šim projektam iepriekš paredzētais valsts budžeta finansējums 3 945 057 eiro apmērā tiks pārdalīts, lai līdz 2023.gada beigām pabeigtu citus augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektus.

Finansējuma pārdale veikta saskaņā ar 4. oktobrī valdības sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem” dotajiem uzdevumiem.

Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveidei (Lubānas ielā 80, Rīgā) novirzīts finansējums 1 567 971 eiro, prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” A.Briāna ielā 13, Rīgā aprīkojuma izmaksu segšanai – 1 239 609 eiro apmērā, bet PIKC “Nacionālā mākslu vidusskola” modernizācijas pabeigšanai skolas jaunajā ēkā Slokas ielā 52a, Rīgā, – 1 137 477 eiro.

Rīgas pils 1. un 2. kārtas būvdarbi paredzēti Rīgas pils Kastelas dienvidu korpusā un tam piegulošajās telpās, kas tiks nodotas Latvijas Nacionālās vēstures muzeja vajadzībām. Pārbūve un restaurācija tiks finansēta no ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 4. projektu iesniegumu atlases kārtas “Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” (SAM 5.5.1.) finanšu resursiem 3 313 430 eiro apmērā. Tajā skaitā 85% jeb 2 816 417 eiro no ERAF līdzekļiem, bet  15% jeb 497 013 eiro – no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv