Ministrijas jaunumi
Demontētas betona plāksnes

Pēc Latvijas pašvaldību sniegtās informācijas Ministru kabineta noteiktajā termiņā – līdz š.g. 15. novembrim - demontēti visi 69 Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” iekļautie objekti. Tāpat pašvaldības sniegušas informāciju par vēl 55 ārpus šī saraksta esošiem objektiem, kuru demontāža jau veikta pēc pašvaldību pašiniciatīvas.

Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē izveidotajā starpinstitūciju darba grupā esam izvērtējuši pašvaldību sniegtos ierosinājumus attiecībā uz kopumā 70 Latvijas teritorijā izvietotiem līdzīgas nozīmes objektiem. Līdz ar to pašvaldību papildu demontēto objektu skaits Latvijas teritorijā varētu vēl palielināties, jo vietvaras apņēmušās turpināt to demontāžas darbus arī pēc š.g. 15. novembra,” norāda Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs Jānis Asaris.

Kultūras ministrija (KM) atgādina, ka okupācijas režīmus slavinošo objektu sarakstā 69 iekļautie pieminekļi tāpat kā pēc pašvaldību pašiniciatīvas papildu demontētie objekti nav bijuši uzstādīti karavīru apbedījumu vietās.

Pašvaldības aicinātas līdz š.g. 22. novembrim (izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati") iesniegt pieprasījumus, lai normatīvajā regulējumā noteiktajā kārtībā atgūtu līdz 50% no objektu demontāžā izlietotajiem līdzekļiem. KM, pieaicinot NKMP deleģētus speciālistus, izvērtēs un apstiprinās pašvaldību iesniegtos valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus, nepieciešamības gadījumā prasot no pašvaldības papildu informāciju un dokumentus. Līdz š.g. 1. decembrim KM informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), savukārt VARAM kompensēs pašvaldībām izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.”

KM jau informējusi, ka Ministru kabinets š.g. 2. novembra sēdē lēma piešķirt finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 123 019 eiro apmērā, lai NKMP un Latvijas okupācijas muzeja (LOM) biedrība varētu segt izdevumus, kas radušies saistībā ar okupācijas režīmu slavinošo objektu izvērtēšanu, dokumentēšanu un to fragmentu iekļaušanu LOM krājumā.

Š.g. 23. jūnijā stājās spēkā likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā.” Saskaņā ar likumu publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Saskaņā ar š.g. 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.448 „Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” ir apstiprināts 69 demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts. Pašvaldībām objektu demontāža bija jāīsteno ne vēlāk kā līdz rītdienai - š.g. 15. novembrim.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv