Ministrijas jaunumi
Precizē MK noteikumus, lai ātrāk uzsāktu prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveidi

Šodien, 24. aprīlī, Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi noteikumos, kas regulē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu ieguldīšanu kultūras objektu attīstīšanai Rīgas degradēto teritoriju revitalizācijai. Izmaiņas ļaus ātrāk uzsākt prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveidi Centra perifērijas Brasas apkaimē.

Sākotnēji ERAF ieguldījumu nosacījumi paredzēja, ka katrā pilsētas apkaimē ir īstenojams viens projekts. Rīgas centra perifērijas Brasas apkaimē bija paredzēts īstenot vienu projektu divās kopās, vienā kopā izveidojot prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” A.Briāna ielā 13, bet otrā – izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centru „TabFab” Miera ielā 58a.

Tā kā „TabFab” kopas īstenošanai varētu būt nepieciešams ilgāks laiks, ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ļaujot vienas teritorijas ietvaros īstenot vairākus atsevišķus projektus. Tādējādi darbi „Riga Makerspace” izveidei tiks īstenoti kā atsevišķs projekts un uzsāksies ātrāk, savukārt „TabFab” projektu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” tiks īstenots vēlāk – pēc Jaunā Rīgas teātra atgriešanās vēsturiskajās telpās.

Papildus šiem grozījumiem, Ministru kabineta noteikumos tehniski precizēti arī izmaksu attiecināmības nosacījumi.

Tā, saskaņā ar Finanšu ministrijas kā ES fondu Vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām[1], paredzēts, ka projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nevar pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tāpat būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta izstrādes izmaksas nepārsniedz 10 % no būvdarbu līguma summas. Līdz šim slieksnis abos gadījumos bija 7 %.

Kopumā ERAF specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” (SAM 5.6.1.) ietvaros ir paredzēts veikt ieguldījumus kultūras objektu atjaunošanā vai izbūvē četrās apkaimēs: Grīziņkalnā un tam piegulošās Avotu un Purvciema apkaimē, Teikas un Čiekurkalna apkaimē, Brasas apkaimē un Šķirotavas apkaimē.

 

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330254

 

[1] 11.07.2017. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā