Autortiesības
Publicētas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par autortiesībām

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs publicējis 15 bieži uzdotos jautājumus par autortiesībām digitālajā vidē un atbildes uz tiem par katru Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti.

Jautājumi formulēti ar Eiropas patērētāju interešu pārstāvju palīdzību. Tajos iekļautas tādas tēmas kā autortiesību un blakustiesību izpratne, ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošana digitālajā vidē, autortiesību pārkāpumi, atbildība par tiem un citi jautājumi.

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem sagatavojuši katras ES dalībvalsts autortiesību eksperti, ņemot vērā konkrētās dalībvalsts specifiku. Atbildes ir noderīgas ne tikai darbu izmantotājiem, bet arī autoriem un tiesību piemērotājiem. Tāpat tās ir vērtīgs uzziņas avots par dažādās ES dalībvalstīs valdošo izpratni autortiesību jautājumos.

Atbildes attiecībā uz Latviju latviešu valodā pieejamas ŠEIT.