Radošā Eiropa
pitching_session

Radošās Eiropas biroji no dažādām valstīm (Austrija, Beļģija, Horvātija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Polija, Portugāle, Rumānija, Ukraina) apvieno spēkus un piedāvā potenciāliem dalībniekiem attīstīt Eiropas sadarbību ar starpvalstu virtuālās pičinga sesijas palīdzību.

Eiropas Komisija aicina dalībniekus no dažādiem kultūras un radošajiem sektoriem un no dažādām Eiropas valstīm piedalīties Radošās Eiropas/Inovāciju laboratorijas starpvalstu pičinga sesijā, kas norisināsies 2. septembrī no 11.00 līdz 14.00 (GMT+3), Zoom platformā. Dalībnieki ir aicināti izstrādāt un izmēģināt inovatīvus digitālos risinājumus ar potenciāli pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz dažādiem kultūras un radošajiem sektoriem. Inovāciju laboratorija atvieglos inovatīvo risinājumu (t.sk. instrumentu, modeļu un metodoloģiju) izstrādi, kurus var attiecināt uz audiovizuālo sektoru un vismaz vienu citu radošo un/vai kultūras sektoru. Risinājumiem jābūt viegli atkārtojamiem, ar iespēju iekļauties tirgū.

Pičinga sesija ir atvērta katrai organizācijai, kas piedalās Inovāciju laboratorijas konkursā. Lai pretendētu uz dalību sesijā, ieinteresētajiem līdz 22. augustam obligāti jāreģistrējas caur Google formu. No 23. Līdz 27. augustam katrs Radošās Eiropas birojs izanalizēs pieteikumus, ko nosūtīja organizācijas, un izvēlēsies visatbilstošāko kandidātu savā valstī. Katram atlasītam runātājam būs 10 minūtes, lai prezentētu savu ideju skatītājiem. Kopā pasākuma laikā tiks prezentētas 16 idejas no dažādām valstīm.

Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā vienīgi kā skatītāji, jāreģistrējas līdz 1. septembrim, aizpildot weezevent formu.

Pēc pasākuma beigām ierosinājumus apkopos, lai izveidotu informatīvu brošūru, kas būs pieejama pēc pičinga sesijas Google Drive vietnē. Katrs dalībnieks varēs aizpildīt, pievienot (vai izdzēst) viņa/viņas kontaktinformāciju brošūrai nākotnes sadarbībām.