Uzraksts: Cirks klimatam. Divi sēdoši skatītāji.
Publicitātes foto: Lauris Vīksne.

Rīgas cirkā noslēdzas starptautiskais projekts “Cirks klimatam”, kura mērķis bija Latvijas reģionos radīt telpu, kurā satikties jauniešiem, māksliniekiem un vides ekspertiem, lai sadarbojoties izprastu un apgūtu laikmetīgo mākslu un mākslas aktīvismu kā radošu procesu un iespējamu reakciju uz klimata pārmaiņām.

Projekts sākās 2022. gada martā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu un noslēdzas 2023. gada 31. jūlijā. Projekta vadītāji bija “Rīgas cirks”, savukārt saturisko daļu, metodes un rīkotās laboratorijas veidoja cirka mākslinieki no norvēģu cirka apvienības “Acting for Climate” sadarbībā ar latviešu laikmetīgā cirka, dejas un mūzikas māksliniekiem.

Projekta laikā tika organizētas piecas laboratorijas dažādās Latvijas vietās, vienā vidē radošajā procesā apvienojot māksliniekus un jauniešus. Viens no laboratoriju uzdevumiem bija kopīgi radīt saturu izrādei par klimata pārmaiņām. 

Tapusī izrāde PIENENE, kas notika Rīgas cirkā 19. un 20. maijā, iemiesoja jauniešu viedokļus, bažas, nākotnes redzējumu un rīcības ieteikumus attiecībā uz klimata pārmaiņām un to ietekmi uz ikdienu.

“Klimata pārmaiņas vairs nevar būt tikai vides speciālistu vai aktīvistu rūpes. Klimata krīze ir neapstrīdams fakts, kura novēršanā jāiesaistās mums visiem. Veidi, kā veicināt izmaiņas, var būt ļoti dažādi, arī forma un paņēmieni, kā ziņu nodot. Cirks kā laikmetīgās mākslas forma vēlas aktīvi iesaistīties klimata pārmaiņu tēmas aktualizēšanā,” saka Ieva Ozoliņa, projekta “Cirks klimatam” vadītāja.

“Klimata pārmaiņas nav zinātnes vai inženierzinātņu krīze. Klimata pārmaiņas ir kultūras krīze, ko izraisa pārmērīgs fosilā kurināmā un dabas resursu patēriņš. Mums ir jāmaina domāšana caur kultūru. Mums jājautā sev – ja ne mēs, tad kurš? Ja ne tagad, tad kad?” uzsver mākslinieks Amunds Bentsens (Amund Bentsen) no apvienības “Acting for Climate”.

Laboratorijās tika radītas idejas un vizuālais saturs komiksam “Zaļais ceļojums”, kas tapa vizuālo mākslinieču Ingrīdas Pičukānes un Viviannas Marias Staņislavskas vadībā.

Projekta laikā notika darbnīca kultūras nozares profesionāļiem no Latvijas reģioniem, lai apmācību un pieredzes apmaiņas formātā runātu par dažādu mērķauditoriju, īpaši jauniešu, piesaistīšanu laikmetīgajai mākslai.

Projektā tapusī izrāde PIENENE jau šajā rudenī būs pieejama “Latvijas skolas somas” programmā – 2023./2024. mācību gadā paredzēts demonstrēt izrādes ceļojošo versiju, kas pielāgojama visdažādākajām telpām.

“Projekts “Cirks klimatam” ir līdz šim lielākais projekts Rīgas cirka vēsturē, un arī pirmais šāda apjoma starptautisks projekts. Mēs esam ļoti priecīgi par šo daudzējādā ziņā jauno pieredzi un lepni par komandas paveikto,” saka Māra Pāvula, Rīgas cirka direktore.

Projekts “Cirks klimatam” tapis ar Kultūras ministrijas piesaistīto atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas, saņemot dotācijas 196 890,65 eiro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantiem un valsts līdzfinansējumu 34 745,42 eiro apmērā. 

 

Papildu informācija:
Maija Krastiņa
VSIA "Rīgas cirks"
Komunikācijas un kopienas projektu vadītāja

+371 22093722
www.cirks