Saliedēta sabiedrība
Romu mediatoru mācības

23.-24.februārī notika mācības romu mediatorēm, kurās bija iespēja apgūt  efektīvas komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī iegūt izpratni par iespējām tās attīstīt. Komunikācija ir svarīga mediatoru darba daļa, lai veidotu labāku dialogu un sadarbību ar valsts institūciju un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kā arī romu ģimenēm. Šāda sadarbība vietējā līmenī palīdz romiem labāk sasniegt izglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes jomā piedāvātos pakalpojumos, kā arī uzlabot situāciju mājokļu un sociālo jautājumu risināšanā.

Mācībās piedalījās romu mediatores no Jelgavas, Rīgas, Ventspils un Viļakas, kā arī potenciālās romu mediatores no Tukuma un Talsiem. Mācību ietvaros notika diskusija par sadarbības uzlabošanu starp romu mediatoriem un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kurās aktīvi piedalījās arī minēto pilsētu pašvaldību pārstāvji.

Pasākumu īstenoja Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros.

Eiropas Savienības programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" logo
Šīs materiāls ir izstrādāts projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros (līgums Nr. 881892-NRP5-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.