Karte ar Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības valstīm

Ministru kabineta sēdē šodien, 25. februārī, izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas iesniegtais likumprojekts „Par Uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu”.

Kultūras partnerības galvenie uzdevumi ir veicināt kultūras un radošo nozaru, kā arī starpnozaru sadarbības projektu īstenošanu Ziemeļu dimensijas partnervalstu teritorijā, tāpat Kultūras partnerība veic izpēti par kultūras un radošo nozaru attīstību un informē nozaru pārstāvjus par piekļuvi finansējumam.

Kultūras partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un koordinēt Ziemeļu dimensijas partnervalstu teritorijā realizētos starptautiskos kultūras un radošo nozaru projektus. Kultūras partnerības darbs ietver arī augsta līmeņa ekspertu sanāksmju organizēšanu. Partnerības vīzija ir kļūt par kontaktpunktu informācijas apmaiņai par kultūras un radošo nozaru labākās prakses piemēriem, īstenot radošo industriju attīstību sekmējošu sadarbību un piesaistīt papildu finansējumu kultūras un radošo nozaru projektiem.

Saskaņā ar 2018. gada 28. maijā starp Ziemeļu dimensijas dalībvalstīm parakstīto līgumu Kultūras partnerības sekretariāts atrodas Rīgā. Sekretariāts darbojas, pamatojoties uz Kultūras partnerības dalībvalstu brīvprātīgi veiktajām iemaksām. Starp sekretariātu un uzņemošo valsti plānots noslēgt uzņemošās valsts līgumu, kura projekts izstrādāts Kultūras partnerības vadības komitejas tikšanās laikā, ietverot Kultūras partnerības dalībvalstu un iesaistīto institūciju iesūtītos komentārus un priekšlikumus.

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība izveidota 2010. gada 20. maijā Sanktpēterburgā, Krievijā, starp 11 valstīm (Norvēģijas Karaliste, Krievijas Federācijas, Dānijas Karaliste, Igaunijas Republika, Somijas Republika, Vācijas Federatīvā Republika, Islandes Republika, Lietuvas Republika, Polijas Republika, Zviedrijas Karaliste un Latvijas Republika) un Eiropas Komisiju parakstot Saprašanās memorandu modalitāšu noteikšanai. Šī ir ceturtā, jaunākā, partnerība Ziemeļu dimensijas ietvaros līdzās Vides partnerībai, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerībai un Transporta un loģistikas partnerībai.

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv