Arhitektūra Dizains
Diskusijas vizuālais materiāls

Diskusija par Jauno Eiropas “Bauhaus”. Tikšanās notiks 17.maijā no plkst. 15:00 līdz 16:30. platformā Zoom. Pasākums tiks arī translēts tiešsaistē Eiropas Parlamenta deputātes, Kultūras un izglītības komitejas viceprezidentes Daces Melbārdes EU Facebook lapā

Pasākumu moderēs Jānis Ķīnasts, un uz sarunu ir aicinātas atbildīgās valsts institūcijas, pašvaldības, akadēmiskās institūcijas un nevalstiskais sektors.

Tikšanās mērķis ir gūt plašāku ieskatu Eiropas komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas (Ursula von der Leyen) personīgi rosinātajā iniciatīvā, izvērtēt Jaunā Eiropas “Bauhaus” aktualitāti Latvijā un apkopot priekšlikumus tā attīstībai gan Latvijā, gan Eiropā. Diskusijas atziņas tiks apkopotas un iesniegtas Jaunā Eiropas “Bauhaus” turpmākai plānošanai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2020. gada 16.septembrī savā runā Eiropas Parlamentā par stāvokli Savienībā nāca klajā ar iniciatīvu uzsākt Jaunā Eiropas “Bauhaus” izstrādi, kas būtu īstenojama ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ar plašu ekspertu iesaisti.

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir “vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un ieguldījumus. Jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļautība.”

Dalība iniciatīvas dizainēšanā ir pieejama ikvienam interesentam. Šim nolūkam ir atklāta tīmekļvietne, kurā mākslinieki, dizaineri, inženieri, zinātnieki, uzņēmēji, arhitekti, studenti un visi interesenti var dalīties ar iedvesmojošiem sasniegumiem Jaunā Eiropas “Bauhaus” īstenošanai, ar savām idejām par to, kā tas būtu jāveido un jāattīsta, kā arī ar savām bažām un grūtībām šajā sakarā. Organizācijas, kuras vēlas padziļināti iesaistīties šajā procesā, var atsaukties uz tīmekļvietnē publicēto uzaicinājumu un kļūt par Jaunā Eiropas “Bauhaus” partnerēm.

Tuvākajos mēnešos Komisija piešķirs balvas par jau esošajiem Jaunā Eiropas “Bauhaus” piemēriem, kuros izpaužas iniciatīvas galvenās vērtības un kuri var iedvesmot uz diskusijām par mūsu dzīves telpu un tās pārveidošanu.
Iniciatīvas nākamajā – īstenošanas – posmā tiks sākti pieci izmēģinājuma projekti, kuros tiks kopīgi izstrādāti jauni, ilgtspējīgi, iekļaujoši un moderni risinājumi. Trešā etapa – izplatīšanas posma – mērķis ir izplatīt idejas un koncepcijas, kuras definē Jauno Eiropas “Bauhaus”, un tas tiks panākts ar jauniem projektiem, tīklu veidošanu un zināšanu apmaiņu Eiropā un ārpus tās robežām. Eiropas Savienības dalībvalstis ir arī rosinātas veidot savas Jaunā “Bauhaus” nacionālās programmas.

Vairāk informācijas par Jauno Eiropas “Bauhaus”