Covid-19 Ministrijas jaunumi
Skatuves gaismas

Komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto drošības pasākumu dēļ, arī 2021. gadā varēs pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”. Tās turpināšanai līdz š.g. 30. jūnijam valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šodien lēma piešķirt 3 000 000 eiro.

“Krīzes laikā būtiski ne tikai “pārziemot,” bet arī gatavoties iziešanai no tās. Šodien valdībā apstiprinātais atbalsts Covid-19 ietekmētajām kultūras institūcijām palīdzēs nozares uzņēmumiem segt ar uzturēšanu saistītos ikdienas izdevumus laikā, kad nav iespējams strādāt. Vienlaicīgi norit aktīvs darbs pie jaunas programmas izstrādes, kas ir ļoti nepieciešama nozares uzņēmumiem – nākotnes kultūras satura radīšanai. Līdzīgi instrumenti darbojas daudzās Eiropas valstīs. Tās ideja ir caur finanšu institūciju “Altum” ieguldīt investīcijas nākotnes projektos daļēja aizdevuma formā. Jaunā programma šodien tika skatīta arī Finanšu ministrijas darba grupā un tuvākajā laikā tiks virzīta apstiprināšanai valdībā,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Mērķprogrammas ietvaros šogad paredzēts atbalstīt aptuveni 660 organizācijas, katrai no tām mēnesī paredzot vidēji 4 469 eiro.

Mērķprogrammas ietvaros atbalsts tiks sniegts kultūras jomas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem:

  1. kuru apgrozījuma kritums 2020. gadā pret 2019. gadu bijis vidēji 30%;
  2. kuras nav nonākušas grūtībās atbilstoši piemērojamam komercdarbības regulējumam un tām nav nodokļu parādu;
  3. atbalsta intensitāte regulārajiem ikmēneša maksājumiem par telpu un zemes nomu, komunālajiem pakalpojumiem, obligātajiem apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, apdrošināšanai u.c. tiek sniegts 90% apmērā no veiktajiem izdevumiem;
  4. samaksātās darba algas un to nodokļi, ja nav pieprasīts atbalsts Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta programmās, tādā pašā apjomā un apmērā, kā to sniedz Valsts ieņēmumu dienests;
  5. atbalsta apmērs vienai organizācijai mēnesī nepārsniedz 30 000 eiro;
  6. mērķprogrammas ietvaros sniegto atbalsta apmēru par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu valsts atbalstu, kas piešķirts Covid-19 ietekmes mazināšanai.

Atbalsts VKKF mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” pērn, laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim sniegts trīs kārtās, mērķprogrammas finansējumu 2 400 000 eiro apmērā piešķirot kopumā 300 projektiem.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv