ERAF Kultūrizglītība Vizuālā māksla
Ēkas Slokas ielā 52b fasāde

Turpinās Profesionālās izglītības un kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” (NMV) ēku pārbūve un remontdarbi, lai audzēkņi 2022. gada sākumā varētu sākt mācības ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta atbalstu atjaunotās, modernās un mūsdienu prasībām atbilstošās telpās.

Šobrīd veiksmīgi norit ēkas pārbūve Slokas ielā 52b, Rīgā, kur paredzēts izveidot energoefektīvas un modernas mākslas, foto un multimediju dizaina studijas un darbnīcas, un jau nosvinēti ēkas spāru svētki. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, un mācības mākslas skolas audzēkņi jaunajās darbnīcās un studijās sāks 2022. gada sākumā.

Līdz 2022. gada vidum tiks pabeigti būvniecības darbi arī Kalnciema ielā 10, Rīgā, kur tiek gan pārbūvēts mācību korpuss, gan izbūvēts jauns sporta komplekss.

Jaunu darbnīcu izbūve un mācību ēkas pārbūve ļaus nodrošināt jaunas profesionālās vidējās izglītības programmas: foto dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists, audiovizuālās mākslas speciālists, laikmetīgās dejas dejotājs. Jaunu mācību programmu izveide un ērta, mūsdienīga mācību vide NMV dos iespēju nodrošināt vidējo profesionālo izglītību lielākam skolēnu skaitam, paredzot, ka 2025. gadā skolā varētu mācīties ap 350 vidusskolas audzēkņu.

Finansējums šīm pārbūvēm nodrošināts ERAF projektu “PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija” un “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā” ietvaros. Projektu finansējums kopā ir 6 368 141,00 eiro, t.sk. ERAF finansējums 5 412 919,81 eiro un valsts budžeta finansējums 955 221,19 eiro. Ar Kultūras ministrijas atbalstu papildus piesaistīts valsts budžeta finansējums 3 349 941,00 eiro apmērā

Ar Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu uzsākta arī PIKC NMV mūzikas un baleta zāles pārbūve Kalnciema ielā 10 un mācību korpusa 6. stāva remonts Meža ielā 15, Rīgā.

PIKC NMV dibināts 2016. gadā un ir valsts nozīmes izcilības centrs Latvijas kultūrizglītībā – profesionālajā mākslā, mūzikā un dejā. NMV apvienotas četras izcilas mākslu skolas – Rīgas Doma kora skola, Jaņa Rozentāla mākslas skola, Emīla Dārziņa mūzikas skola un Rīgas Horeogrāfijas skola –, un tā galvenais uzdevums ir kvalitatīva, starptautiski konkurētspējīga izglītība un mērķtiecīga jauno talantu izkopšana.