Radošā Eiropa
Uzsāktas publiskās konsultācijas ES programmas "Radošā Eiropa" darbības izvērtēšanai


Iespēja izteikt savu viedokli par ES programmas "Radošā Eiropa" līdzšinējo darbību, tādējādi liekot pamatus programmai, kas sekos pēc 2020. gada! Īpaši aicinām kultūras un radošā sektora pārstāvjus aizpildīt anketu, lai veicinātu vēl efektīvākas programmas ieviešanu nākotnē!

Tiešsaistes aptauja ir pieejama angļu valodā, taču to drīkst aizpildīt jebkurā ES valstu valodā, tostarp latviešu.

Anketas aizpildīšanas termiņš - 16. aprīlis.

Anketa: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en