Sieviete tautas tērpā

Ministru kabinets šodien lēma apstiprināt Kultūras ministrijas (KM) rosinātu un Veselības ministrijas virzītu priekšlikumu* no 20. maija paredzēt iespēju nenēsāt deguna un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju 2 metru distanci amatiermākslas kolektīvu – koru, orķestru, tautas mūzikas ansambļu, deju kolektīvu u.c. tautas mākslas kolektīvu - mēģinājumos grupās līdz 20 personām.

Amatiermākslas kolektīvu pret Covid-19 vakcinēto un vīrusu izslimojušo dalībnieku mēģinājumi grupās līdz 20 personām turpmāk var notikt arī telpās. Atvieglojumi drošības pasākumu ievērošanā piemērojami tad, ja telpā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai vīrusu izslimojušas personas. Telpā ienākot personai, par kuras vakcinēšanās vai pārslimošanas faktu pārējiem klātesošajiem nav informācijas (nevar uzrādīt vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu) vai arī, uzturoties koplietošanas telpās, mutes un deguna aizsegi tiek lietoti.

Iespēja nelietot deguna un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju 2 metru distanci neattiecas uz lielākiem kolektīviem, kuru mēģinājumos iesaistītas vairāk nekā 20 personas un kolektīviem, kuru locekļi nav pastāvīgi un mainās.

Tie amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki nav vakcinēti pret Covid-19 vai izslimojuši vīrusu, mēģinājumu procesu var organizēt kā līdz šim - ārpus telpām. Turpmāk ārpus telpām varēs mēģinājumus organizēt grupās līdz 20 personām.

Indikatīvi - no š.g. 15. jūnija - valdība varētu lemt arī par citu atvieglojumu noteikšanu pret Covid-19 vakcinētām / Covid-19 izslimojušām personām, tostarp atverot klātienes apmeklējumiem kultūras norises.

*-grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
 

Ko nosaka jaunais (18. 05.)  Ministru kabineta regulējums - grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”?

Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas kolektīvi), kuru dalībnieki ir vakcinējušies vai izslimojuši Covid-19, no 2021. gada 20. maija var rīkot mēģinājumus klātienē telpās līdz 20 personu grupā, neievērojot prasību valkāt mutes un deguna aizsegus un 2 metru distancēšanos.
 

Uz ko attiecas regulējums? 

Uz amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem. 

Kas uzskatāma par vakcinētu personu? 

Persona, kas ir izgājusi pilnu vakcinācijas kursu:

Vaxzevria (t.s. AstraZeneca) Sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc pirmās devas saņemšanas Uzreiz pēc otrās devas saņemšanas
Comirnaty (t.s. Pfizer) Sākot ar 15. dienu pēc pilna kursa pabeigšanas
Moderna
Janssen

 

Kas uzskatāma par izslimojušu personu? 

Persona, kas var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS. 

Vai jāuzrāda dokumenti?

Normatīvais regulējums neprasa personām uzrādīt vakcināciju vai izslimošanu apliecinošus dokumentus.  

Kurš kontrolē to, vai visi klātesošie dalībnieki ir vakcinējušies? 

Atbildību par to, ka vienkopus atrodas tikai pret Covid-19 aizsargātas personas, nodrošina kolektīva vadītājs. Vadītāja pienākums ir pārliecināties par kolektīva dalībnieku vakcinācijas / Covid-19 izslimošanas statusu.  

Kontroli nodrošina arī paši kolektīva dalībnieki paškontroles un savstarpējas uzticēšanās ietvaros.  

Lai atvieglotu dalībnieku statusa kontroli, kolektīva dibinātājs var arī veikt datu apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzības regulējumam.  

Vai iekštelpu mēģinājumos drīkst piedalīties jaunieši, kuri nav potēti? 

Iekštelpu mēģinājumos nedrīkst piedalīties personas, t.sk. jaunieši, kuri nav vakcinēti vai izslimojuši Covid-19.

Kur drīkst mēģināt bērnu kolektīvi?

Bērnu kolektīvi nedrīkst mēģināt iekštelpās, bet drīkst mēģināt ārpus telpām. 

Vai personas, kuras nav vakcinējušās vai izslimojušas Covid-19, drīkst piedalīties mēģinājumos? 

Personas, kuras nav izslimojušas Covid-19 vai vakcinējušās, drīkst mēģināt ārpus telpām.

Cik personas drīkst pulcēties ārtelpu mēģinājumos? 

Ārpus telpām drīkst pulcēties līdz 20 personām, ieskaitot kolektīva vadītāju.

Kādas prasības jāievēro ārtelpu mēģinājumā? 

Jāievēro 2 metru distance, roku dezinfekcija, pirms un pēc mēģinājuma jālieto mutes un deguna aizsegs, ja nevar ievērot 2 metru distanci.

Vai vienai mājsaimniecībai ārtelpu mēģinājumā jāievēro 2 metru distance? 

Nē, vienai mājsaimniecībai ārtelpu mēģinājumā nav jāievēro distancēšanās.

 Kādi noteikumi jāievēro kultūras iestāžu darbiniekiem? 

Ja kolektīva vadītājs ir iestādes darbinieks, šī regulējuma kontekstā viņš ir uzskatāms par mēģinājuma dalībnieku un attiecīgi pieskaitāms kopējam mēģinājuma dalībnieku skaitam, ņemot vērā to, ka regulējums nosaka, ka amatiermākslas kolektīva mēģinājuma telpā vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 20 personas, neizdalot atsevišķi vadītājus un dalībniekus.

Ko darīt, ja nevar gūt pārliecību, vai trešā persona (kas nav mēģinājuma dalībnieks), kas ienāk mēģinājuma telpā, piemēram, kultūras centra darbinieks, ir vakcinēta vai izslimojusi?  

Sastopoties mēģinājumu telpā ar nevakcinētu personu vai personu par kuras vakcinācijas statusu nav informācijas, visiem klātesošajiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro distancēšanās. Līdz ar to rekomendējams vai nu nodrošināt arī KC darbinieku vakcināciju, vai pēc iespējas minimizēt KC darbinieku (kas nav kolektīvu vadītāji u.c. mākslinieciskais personāls) saskarsmes iespējas ar mēģinājumu dalībniekiem. 

Vai maskas drīkst nevalkāt un distanci neievērot gan mēģinājumu telpā, gan visā kultūras centra ēkā? 

Ņemot vērā, ka, atrodoties koplietošanas telpās, nevar izslēgt sastapšanos ar nevakcinētu personu, mēģinājuma dalībniekiem koplietošanas telpās ir jāievēro distancēšanās un mutes un deguna aizsegs.  

Ko darīt, ja vakcinēta tikai daļa kolektīva, vai arī ir vakcinēti visi dalībnieki, bet nav vakcinēts vadītājs? 

Ja vakcinēta tikai daļa kolektīva un vadītājs, mēģinājumā telpās drīkst atrasties tikai vakcinētās un izslimojušās personas. Ja kolektīva vadītājs nav vakcinēts, vai lielākā daļa dalībnieku nav vakcinēti, mēģinājumi drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 personām grupā. 

Kādas dezinfekcijas prasības jāievēro mēģinājumu laikā iekštelpās? 

Vienmēr ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus: roku mazgāšanu, telpu uzkopšanu, vēdināšanu un dezinficēšanu. 

Vai nepieciešami mēģinājuma dalībnieku saraksti? 

Ieteicams gatavot mēģinājuma dalībnieku sarakstus, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.  

Papildu informācija:
Sarmīte Pāvulēna
Latvijas Nacionālā kultūras centra
Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja

T.: 67228985
E.: sarmite.pavulena@lnkc.gov.lv