Mūzika
Orķestra partitūras

Ministru kabinets 11. jūnija valdības sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) virzīto priekšlikumu, kas ļauj valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) „Liepājas Simfoniskais orķestris” ikgadējās prognozējamās dividendēs izmaksājamās peļņas daļu novirzīt pašas kapitālsabiedrības materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – atbilstoši LSO vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2027. gadam noteiktajam - ieguldīt mūzikas instrumentu restaurācijā un remontos.

Kultūras valsts kapitālsabiedrību darbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan tām deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana atbilstoši Kultūras institūciju likumam, tādēļ ikgadējo prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nepieciešams novirzīt tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā nodrošināšanas izdevumu segšanai.

Šim mērķim VSIA “Liepājas Simfoniskais orķestris” 2024. gadā paredz novirzīt 7 006 eiro, 2025. gadā - 5 213 eiro, 2026. gadā - 5 405 eiro, savukārt 2027. gadā - 4 893 eiro.

Gadījumā, ja kapitālsabiedrības faktiskā peļņa pārsniegs prognozēto, tā tiks novirzīta mūzikas instrumentu iegādei izsolēs un izstādēs atbilstoši “Liepājas Simfoniskā orķestra” Stratēģijas papildu investīciju plānā paredzētajam (100 000 eiro - 2024. gadā 25 000 eiro, 2025. gadā - 25 000 eiro, 2026. gadā - 25 000 eiro un 2027. gadā - 25 000 eiro).

“Liepājas Simfoniskais orķestris” ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien ir vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. LSO īpašā uzmanības lokā ir Latvijas komponistu mūzika un Latvijas skaņražu daiļrades veicināšana un popularizēšana; orķestris piedalās gan pirmatskaņojumos, gan pasūtina jaundarbus, par ko arī saņemts ne mazums balvu - tostarp arī vairākas Latvijas Lielās mūzikas balvas; LSO sešas reizes kļuvis par Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas ieguvēju.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv