Ministrijas jaunumi
Otas uz galda

Valdība 24. maijā sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) virzītos grozījumus Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā, līdz ar ko nodrošināta papildu atbalsta sniegšana radošajām personām.

Līdz ar jau apstiprinātu papildinājumu likumā „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” pašnodarbinātais, kas ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā noteiktajam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 12 Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (12 x 500 eiro /mēnesī), minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Radošo personu atbalsta pasākumu programmā, un par šīm personām VKKF veic minimālās obligātās iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Likumprojektu KM virza izskatīšanai steidzamības kārtā, lai VKKF atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” līdz š.g. 23. jūnijam varētu veikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par radošajām personām, kuru VSAOI objekts iepriekšējā kalendārā gadā ir bijis mazāks par 12 Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām par 2021. gadu (6 000 eiro).

Līdz ar grozījumiem likumprojektā paredzēts arī noteikt, ka:

  • profesionālās radošās organizācijas biedru uzņemšanai tiek izvirzīti profesionālie kritēriji, kas atbilst biedrības noteikto mērķu sasniegšanai;
  • KM var deleģēt profesionālajām radošajām organizācijām uzdevumu veikt visu radošo personu atbilstības statusam izvērtējumu un lēmuma pieņemšanu par radošas personas statusa piešķiršanu;
  • tiek precizēts - radoša persona var saņemt atbalsta stipendiju (t.sk. arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veikšanai), ja tai ir piešķirts radošas personas statuss;
  • likumprojekta izpilde tiks nodrošināta VKKF Radošo personu atbalsta pasākumu programmas ietvaros (Radošo personu atbalsta pasākumu programmas īstenošanai VKKF paredzēts ikgadējs finansējums 500 000 eiro apmērā).

Likumprojekts saskaņots ar Datu valsts inspekciju, Labklājības, Finanšu un Tieslietu ministrijām un Latvijas Republikas Valsts kontroli.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv