Ministrijas jaunumi Cirks
Rīgas cirka ēka

Ministru kabinets (MK) 27. maijā lēma par 815 592,17 eiro kompensāciju, kas Rīgas cirka ēkas bijušā īpašnieka mantiniekiem izmaksājama atbilstoši š.g. 31. marta Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumā noteiktajam.

Valdība Rīgas cirka ēkas bijušā īpašnieka mantiniekiem izmaksājamās kompensācijas apmēru apstiprināja balstoties uz MK 1995. gada 11. jūlija noteikumiem Nr.197 ,,Noteikumi par bijušo īpašnieku mantas kompensācijas vērtības noteikšanu un tās salīdzināšanu ar privatizējamo objektu (mantas) pašreizējo vērtību” un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumā norādītajiem apsvērumiem, proti, kompensācijas vērtības pārrēķināšanai pašreizējās cenās par atskaites punktu ņemot MK 2017. gada 9. augusta rīkojuma Nr.421 ,,Par nekustamo īpašumu Merķeļa ielā 4, Rīgā” izdošanas dienu.

Atbilstoši valdības 2017. gada 9. augusta lēmumam Merķeļa ielas 4, Rīgā bijušā īpašnieka mantiniekiem jau tikusi izmaksāta kompensācijas daļa 297 765,44 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2015. gada 24. novembra spriedumu, tika atzītas valsts īpašuma tiesības uz Rīgas cirka ēku Merķeļa ielā 4. Šis spriedums stājās spēkā 2016. gada 6. janvārī un Rīgas cirka ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā. No šī pat sprieduma un likuma „Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm” izrietēja, ka īpašuma tiesības uz Rīgas cirka ēku nebija atjaunojamas un tā vietā ēkas bijušā īpašnieka mantiniekiem izmaksājama kompensācija. Domstarpības, kas tika risinātas tiesas ceļā, pastāvēja jautājumā par atlīdzības apmēra noteikšanu.

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv