Ministrijas jaunumi Kultūrizglītība
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas ēka

Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas 6. jūlijā lēma daļu no 2020. gada 17. decembra izsolē ieņemtajiem līdzekļiem par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā pārdošanu novirzīt neatliekamu būvdarbu veikšanai Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas ēkā. Būvdarbi veicami, lai nepieļautu skolas ēkas nonākšanu avārijas stāvoklī.

AS “Inspecta Latvia” veiktā izpēte skolas ēkā apliecina, ka tā ir piemērota tālākai ekspluatācijai, tomēr konstatētās nepilnības un bojājumi ēkā jānovērš neatliekami, lai nepieļautu mitruma izraisītu bojājumu un deformāciju turpmāku progresu. Apsekošanas laikā ēkā konstatēta nesakārtota nokrišņu ūdens novadīšanas sistēma un iekšpagalma nokrišņu ūdens pazemes kanalizācijas sistēma.

Plānoto remontdarbu ietvaros paredzēts sakārtot nokrišņu ūdens noteksistēmu un veikt ar to saistītos jumta remontdarbus, izbūvēt vertikālo hidroizolāciju, sakārtot ēkas aizsargapmales un pārbūvēt iekšpagalma nokrišņu ūdens pazemes kanalizācijas sistēmu, kā arī veikt citus būvdarbus, lai novērstu mitruma kaitīgo ietekmi uz skolas ēku un tās pamatiem.

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas ēka Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē ekspluatācijā pieņemta 1980. gadā un kopš tā brīža namā darbojas ar mākslas jomu saistītas izglītības iestādes. Kopš 1993. gada – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola.

 

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv