Ministrijas jaunumi ERAF
Tabakas fabrikas kvartāla, Rīgā, Miera ielā 58a vizualizācija
Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" (Miera ielā 58a, Rīgā) projekta vizualizācija.

Ministru kabinets šodien, izpildot š.g. 4. oktobrī valdības sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem” dotos uzdevumus, pieņēma lēmumu Lielās Ģildes pārbūves projektu īstenot pakāpeniski – šajā un nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Attiecīgi atbrīvoto finansējumu lemts novirzīt augstas gatavības projektu - Rīgas pils, Rīgas cirka, “Riga Makerspace,” Lubānas ielas 80 nama un “TabFab” pārbūves projektu – turpināšanai.

Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūves un restaurācijas turpināšanai pārdalīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 816 417  eiro apmērā, savukārt Rīgas cirka vēsturiskās ēkas (Merķeļa ielā 4, Rīgā) pārbūvei - 1 243 789 eiro.

Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveides (A.Briāna ielā 13, Rīgā) pabeigšanai novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 298 092  eiro, savukārt Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveides (Lubānas ielā 80, Rīgā) pabeigšanai - 765 207  eiro. Vēl 88 267 eiro novirzīti starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveides (Miera ielā 58a, Rīgā) pabeigšanai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pārdales iespējamas valdībai atbalstot projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” finanšu līdzekļu pārdali starp jau iesāktajiem, augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem un lemjot par šī projekta īstenošanas sadalīšanu posmos. Pirmo projekta posmu paredzēts īstenot līdz šā gada 31. oktobrim un veiktos izdevumus līdz 433 040 eiro attiecināt no Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ceturtās kārtas finansējuma. Otrā posma darbu īstenošanu un pabeigšanu paredzēt no nākamā Eiropas Savienības fondu (2021. – 2027. gada) plānošanas perioda darbības programmas aktivitāšu finansējuma.

Tāpat valdība lēma no valsts budžeta programmas “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” piešķirt Kultūras ministrijai 902 780 eiro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā:

  • 801 874 eiro pārskaitītu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” audiovizuālās vadības sistēmas izbūves darbu segšanai;
  • 100 906 eiro ieguldītu Rundāles pils muzejā - Rundāles pils jumta pārbūves darbu veikšanai.

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv