Saliedēta sabiedrība

Pēc sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu izskatīšanas un plāna projekta “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.–2023. gadam” (turpmāk – Plāns) precizēšanas, 2021.gada 27.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts plāna projekts “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.–2023. gadam”.

Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs no 2021. līdz 2027. gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā no 2021. līdz 2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Plāna mērķis ir nodrošināt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību. Tas ir rīks, kas paredzēs rīcības virzienus un pasākumu kopumus, kuros veicami ieguldījumi, lai Latvijas iedzīvotāji būtu zinošāki, aktīvāki, piedalītos un līdzdarbotos valsts attīstībā nākamos trīs gadus. Plāna ietvaros tiks īstenoti pamatnostādnēs noteiktie trīs rīcības virzieni: nacionālā identitāte un piederība, demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, integrācija.

Uzdevumi plānoti tā, lai spēcinātu nacionālās identitātes un piederības sajūtu, sekmētu iekļaujošu līdzdalību, stiprinātu kvalitatīvu un drošu līdzdalības un informācijas telpu. Svarīgi ir sekmēt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā un mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām iedzīvotāju grupām.