Ministrijas jaunumi
VEF kultūras pils un Alūksnes paviljons-rotonda iegūst būvniecības balvas

Šī gada 7. martā notikušajā Latvijas Būvniecības gada balvu ceremonijā kopumā 114 pieteikumu konkurencē GRAND PRIX ieguva rekonstruētā VEF Kultūras pils, savukārt nominācijā “Restaurācija” otro vietu ieguva Alūksnes Tempļakalna parka paviljons-rotonda. Šie ir pirmie objekti, kas šajā plānošanas periodā atjaunoti divu Kultūras ministrijas pārraudzītu un ES līdzfinansētu programmu ietvaros.

VEF kultūras pils
VEF kultūras pilī veikti būtiski iekštelpu interjera, sienu un griestu restaurācijas darbi, skatuves un skaņu ierakstu studijas uzlabošanas darbi, kā arī sakārtotas ēkas iekšējās inženierkomunikācijas un veikti citi nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu ērtus un patīkamus apstākļus gan apmeklētājiem, gan kopumā 44 radošajiem amatieru kolektīviem, kas darbojas pilī. Tāpat labiekārtota arī pils ārējā teritorija un atjaunota ēkas ārējā fasāde.

Rekonstrukciju nodrošināja arhitekti “GRAF X”, Rūta Krūskopa, Ludmila Potapova, Laima Baltiņa, Juris Gusevs un Aigars Tereško, un būvnieks “Velve” (projekta vadītāji Ainārs Leitēns, Deniss Kamuškovs).

VEF Kultūras pils ir pirmais objekts, kas atjaunots un labiekārtots ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) līdzfinansētās Rīgas revitalizācijas programmas ietvaros. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu galvaspilsētas degradēto teritoriju revitalizēšanai, veicot sabiedrisku, kultūras, sporta un inženierinfrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu. Kopumā līdz 2022. gadam šajā programmā paredzēts īstenot piecus projektus.

Paviljons-rotonda Alūksnē
Darbi paviljonā-rotondā Alūksnē bija liels izaicinājums projektētājam un novada pašvaldībai, jo rotonda ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tā atrodas stāvā kalnā, kura augstums virs tuvumā esošā Alūksnes ezera līmeņa ir ap 30 m. Restaurācijā tika pielietoti autentiski tehniskie risinājumi un darbu metodes, iegūstot unikālu, vēsturiskiem apstākļiem pietuvinātu darba pieredzi. Līdztekus paviljona-rotondas restaurācijai, labiekārtota arī tās apkārtējā teritorija.

Foto: Jana Rāga

Restaurācijas projektu izstrādāja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” (Artūrs Lapsiņš), savukārt restaurāciju veica SIA “BŪVFIRMA INBUV” restaurācijas darbu vadītājs, monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurators Juris Pavlovs, kas specializējies vēsturisko būvju konservācijā un restaurācijā, dabīgo un mākslīgo akmens materiālu restaurācijā.

Paviljona-rotondas restaurācija noritēja ES līdzfinansēta projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros un tas ir pirmais no šajā plānošanas periodā atjaunotajiem kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem. Kopumā līdz 2022. gadam ar ERAF līdzfinansējumu vairāku projektu ietvaros visā Latvijā paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt vairāk nekā 60 kultūras un dabas mantojuma objektus.

Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017”
Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017” norit jau ceturto gadu. Konkursa žūrija vērtē Latvijas būvnieku sasniegumus ne tikai valsts teritorijā, bet arī ārpus tās robežām, piešķirot balvas kopumā 10 nominācijās: fasāžu renovācija, jauna inženierbūve, inženierbūves rekonstrukcija, jaunbūve dzīvojamā ēka, jauna sabiedriskā ēka, koka būve, publiskā ārtelpa, ražotne, rekonstrukcija un restaurācija.

Konkursu organizē biedrība “Building Design and Construction Council” sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba Devēju konfederāciju, biedrību “Zaļās mājas”, Valsts kultūras pieminekļu un aizsardzības inspekciju un aģentūru “Live Rīga”.

Informācija par konkursa norisi un uzvarētājiem visās kategorijās šeit.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente