Dizains Ministrijas jaunumi Teātris
VKKF izsludina konkursu jaunrades atbalstam

Pieteikumu pieņemšana “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammas” konkursā notiks līdz 2021. gada 15. janvārim pulksten 23.59, konkursa rezultāti būs zināmi pēc 2020. gada 22. janvāra. Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama VKKF mājaslapā - www.vkkf.lv.

Mērķprogramma “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” mērķēta uz profesionāļiem, kas savā iepriekšējā darbībā ir apliecinājuši profesionalitāti un devuši ieguldījumu nozares attīstībā. “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” 2021. gadā nodrošinās mērķētu finansējumu jaunrades procesam visās nozarēs - 2021. gadā tiks piešķirtas 42 radošās stipendijas, sadalot tās starp nozarēm šādi: Vizuālās mākslas nozarē 11 stipendijas; Literatūras nozarē 9 stipendijas; Mūzikas un dejas mākslas nozarē 9 stipendijas; Teātra mākslas nozarē 3 stipendijas; Filmu mākslas nozarē 2 stipendijas; Dizaina un arhitektūras nozarē 2 stipendijas; Kultūras mantojuma nozarē 2 stipendijas; Tradicionālās kultūras nozarē 2 stipendijas; Starpdisciplināro projektu nozarē 2 stipendijas. Stipendijas apmērs mēnesī būs 800 EUR.

“Šīs programmas, kas ir pašsaprotama Eiropas valstīs, ieviešana bija mana prioritāte, stājoties ministra amatā. Esmu gandarīts, ka programma šogad tiek turpināta jau paplašinātā apjomā - dubultots stipendiju skaits, kā arī paplašināts nozaru tvērums,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Pirmo reizi, pateicoties Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvai un Kultūras ministrijas atbalstam, konkurss šajā mērķprogrammā organizēts 2020. gadā, kad tika piešķirta 21 stipendija radošam darbam vizuālajā mākslā, literatūrā, mūzikā. Šogad palielināts programmas finansējums un paplašināts nozaru loks, kuru pārstāvji var pieteikties atbalstam.

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 29144379 / 67509944