Radošu ideju simbols

Noslēdzies konkurss 2. konkurss mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma”. Tika saņemti 1432 pieteikumi, stipendijas piešķirtas 1271 personai (saraksts pieejams VKKF tīmekļvietnē).

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu radošām personām periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, finansējot radoša darba veikšanu radošām personām kultūras nozarē, kas ir autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, tādējādi veicinot līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu.

Jauni mākslas darbi ir radīti literatūrā – stipendijas 42 personām, mūzikā – stipendijas 411 personām, dejā – stipendijas 45 personām, teātra mākslā – stipendijas 242  personām, filmu mākslā – stipendijas 55 personām, kultūras mantojumā  - stipendijas 5 personām, tradicionālajā kultūrā – stipendijas 18 personām, vizuālajā mākslā – stipendijas 283 personām, starpdisciplinārajā nozarē – stipendijas 110 personām, dizainā – stipendijas 51 personai, arhitektūrā – stipendijas 9 personām.

Ekspertu komisijas locekle Agnese Cimuška-Rekke par konkursu: “Programma saņemto pieteikumu skaita dēļ ir sevi pierādījusi kā nepieciešamu atbalstu kultūras nozares cilvēkiem ierobežojumu laikā. Mūzikas nozarē, kas ir viena no visvairāk ierobežojumu dēļ cietušajām, stipendiātu skaits ir ļoti liels, apliecinot ienākumu ierobežojumus Covid-19 dēļ, bet vienlaikus pierādot to, ka nozares pārstāvji ir turpinājuši aktīvu darbu, sacerot jaunus skaņdarbus, līdzīgi arī citās nozarēs - radošās idejas nav apsīkušas, un darbs ir turpinājies. Stipendiju piešķīrums apliecina to, ka valstij ir nepieciešama kultūra un māksla, un jaunrade ir novērtēta.”

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 29144379 / 67509944