Tautas tērpa galvas rota, foto no LNKC arhīva
Foto no LNKC arhīva.

Noslēgušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotie konkursi “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024.gadā”, “Lībiešu (līvu) kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024.gadā” un ““Latgales nemateriālā kultūras mantojuma stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024.gadā”.

Konkursos tika aicinātas piedalīties biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas biedrības vai nodibinājumi, kuru darbības ilgums ir vismaz trīs gadi un kuras darbības mērķi ir saistīti attiecīgi ar suitu vai lībiešu (līvu) kultūras, vai Latgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Trijos konkursos kopumā iesniegti desmit pieteikumi, no kuriem atbalstu guvuši astoņi.

Konkursā “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024. gadā” piedalījās un finansējumu kopā 21 500.00 EUR apjomā saņems divi projekti:

  • “Suitu kultūrtelpas stiprināšana un attīstība”, iesniedzējs: biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” – 17000.00 EUR;
  • “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai 2024.gadā”, iesniedzējs: biedrība “Suitu kultūras mantojums” – 4500.00 EUR.

Konkursam “Lībiešu (līvu) kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024. gadā” tika pieteikti septiņi projekti, no kuriem finansējumu kopā 21 500.00 EUR apjomā saņems pieci projekti:

  • “Lībiešu kultūras dienas Ventspilī 2024”, iesniedzējs: Ventspils lībiešu apvienība “Rānda” – 10371.00 EUR;
  • “Veltījums lībiešu valodai, dziesmām, karogam”, iesniedzējs: LĪVOD ĪT, Līvu (lībiešu) savienība – 3405.00 EUR;
  • “Lībiešu kultūrtelpas portāla “Livones” aktivitātes”, iesniedzējs: biedrība “Līvo kultūr sidām” – 5000.00 EUR;
  • “Dzejoļu krājuma “Ceļš” izdošana”, iesniedzējs: Sieviešu klubs “Pērļupe” – 1724.00 EUR;
  • “Gaujas lībiešu arheoloģiskais mantojums”, iesniedzējs: Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība – 1000.00 EUR.

Konkursā “Latgales nemateriālā kultūras mantojuma stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2024. gadā” piedalījās un finansējumu saņēma viens projekts:

  • “Latgales kopienas iesaiste Nemateriālā kultūras mantojuma vērtības stiprināšanā, folkloras mūziķu simpozijs un Nemateriālās kultūras mantojuma svētki”, iesniedzējs: biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” – 10 000.00 EUR.

 

Papildu informācija:
Lana Kazlauskiene
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
+371 67228985; +371 26407922
Lana.Kazlauskiene@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv