Akvareļu krāsas

Kultūras ministrija (KM) šodien, 29. aprīlī, izsludinājusi atklātu konkursu uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) direktora amatu. Amata pretendentiem jāiesniedz pieteikumi KM līdz š.g. 28. maijam.

Informācija par prasībām pretendentiem, pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama KM tīmekļvietnē, sadaļā “Vakances”.

Galvenās prasības direktora amata pretendentiem ir: atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas, vēlama darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem, zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mākslas un dizaina nozari), izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadības prasmes un stratēģiskais redzējums.

Pieteikumā konkursam uz RMDV direktora amatu jāiekļauj šādi dokumenti:

  • pieteikuma anketa (pieejama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, sadaļā Vakances);
  • parakstīts dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
  • pretendenta izstrādāts RMDV turpmākās darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi;
  • citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Amatam noteiktā bruto mēnešalga ir no 1354 līdz 1899 eiro atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un KM noteikumiem par kārtību, kādā nosaka mēnešalgu KM padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem.

Ņemot vērā, ka KM saņēmusi ilggadējā RMDV direktora Osvalda Zvejsalnieka, kurš mācību iestādē kā pedagogs strādājis jau kopš 1970.gada un kopš 1993.gada ir tās (toreiz – Rēzeknes Mākslas koledžas) direktors, iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu pēc paša vēlēšanās, RMDV direktora amats būs vakants no š.g. 1.jūlija.

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv