Literatūras un grāmatniecības padomes sanāksmes

Gads Datums Sanāksmes materiāli
2017 16. maijs Protokols