2023. gada 22. decembris

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Kultūras institūciju likuma 23.panta otro daļu) plāno slēgt līdzdarbības līgumus „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” ar valsts kapitālsabiedrībām, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līgumu projektus ar šādām valsts kapitālsabiedrībām:


2023. gada 22. decembris

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – likumu „Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”plāno slēgt līdzdarbības līgumu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” ar SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, kurā Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līguma projektu:


2020. gada 23. decembris

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Kultūras institūciju likuma 23.panta otro daļu) plāno slēgt līdzdarbības līgumus „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” ar valsts kapitālsabiedrībām, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līgumu projektus ar šādām valsts kapitālsabiedrībām:

2018.gada 16.janvāris

Noslēgts ar ar SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”

2018.gada 12.janvāris

Noslēgti Līdzdarbības līgumi 2018.-2020.gadam ar KM kapitālsabiedrībām:

2018.gada 5.janvāris

Noslēgti Līdzdarbības līgumi 2018.-2020.gadam ar KM kapitālsabiedrībām:

2018.gada 5.janvāris

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”) plāno slēgt līdzdarbības līgumu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” ar SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, kurā Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līguma projektu.

2017.gada 22.decembris

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Kultūras institūciju likuma 23.panta otro daļu) plāno slēgt līdzdarbības līgumus „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” ar valsts kapitālsabiedrībām, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līgumu projektus ar šādām valsts kapitālsabiedrībām: